index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лопатинська Н.А. - Системно-динамічна організація онтогенезу мовленнєвого розвитку

24.05.2017

Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблема  діагностики та корекції системних порушень мовлення, особливостей здійснення ранньої комплексної профілактики  системних  порушень мовлення.

Стаття присвячена висвітленню мовленнєвого феномена, який до цього часу зумовлює наукові дискусії вітчизняних і  зарубіжних дослідників. У статті представлено міждисциплінарні дані про онтогенез мовленнєвого розвитку дітей із умовно-типовим психічним розвитком, накопичених нейронауками та онтолінгвістикою. Ретельний аналіз розвідок, присвячених онтогенезу мовленнєвого розвитку дітей, дозволяє розкрити системно-динамічне становлення мозкової організації мовлення. Звернуто увагу на взаємодію між нейробіологічними, соматичними та психічними процесами дитини, які є підґрунтям, базисом для онтогенезу субординаційних підкірково-кіркових внутрімозкових зв’язків мовленнєворухового та мовленнєвослухового аналізаторів та онтогенезу міжпівкульних взаємодій. Обґрунтовано, що активне мовлення є інтегративною функцією мозку, а маркерами мозкової зрілості функціональної системи мови та мовлення є умовно-типові показники сформованості базової структурної організації мовлення. Представлено багаторівневу метадисциплінарну модель онтогенезу мовленнєвого розвитку, яка ґрунтується на теоретико-методологічних засадах, рушійних силах та механізмах мовленнєвого розвитку. Розкрито дефініцію «логоген» та механізм утворення міжлогогенних звязків  та вербальних мереж. Визначено взаємозалежність  та взаємовплив  каузального рівня та рівня передумов на рівень оволодіння дитиною з умовно-типовим психічним розвитком  базовим та феноменологічним рівнями мовномовленнєвокомунікативного розвитку.

Ключові слова: онтогенез, мовленнєвий розвиток, метадисциплінарна модель онтогенезу мовленнєвого розвитку.

Статистика кількість переглядів1363 кількість завантажень592