index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Максименко Н.В. - Окремі аспекти вивчення педагогічної практики з формування основ безпеки життєдіяльності в учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку

24.05.2017

Відомості про автора: Максименко Наталя Валеріївна, вчитель-логопед, аспірант кафедри логопедії і спеціальних методик, Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка.

За своїм змістом «Основи безпеки життєдіяльності» – відносно нова інтеграційна дисципліна, якою охоплюється низка соціальних і природничих наук, що визначають: перманентність небезпеки; знання про безпечні способи життя у повсякденних і складних (кризових) умовах; уміння зберігати життєдіяльність та здоров’я під час несприятливих проявів природного, соціального, техногенного та екологічного неблагополуччя.

 Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності і зміцнення здоров’я дітей в період навчання у школі пов’язана з тим, що безпека та здоров’я – один з критеріїв адаптації до учбового процесу і постійно змінних умов довкілля. У ході формування основ безпеки життєдіяльності навчально-виховний процес спрямований на набуття учнями знань та вмінь, необхідних для збереження та зміцнення здоров’я, де зміст складових відпрацьовується у логіці поетапного формування дій відповідно до вікових особливостей дітей та зон актуального і найближчого розвитку. Разом з цим, слід відмітити ряд суттєвих недоліків притаманних даному процесу, це: відсутність цілісної методики навчально-виховного впливу, що призводить до епізодичності та фрагментарності реалізації, однобічної теоретичності із паралельною недостатністю практичної спрямованості окремих тем, слабкості реалізації міжпредметних зв’язків, бідністю форм проведення.

Стаття містить результати теоретико-експериментального вивчення стану педагогічної практики із формування основ безпеки  життєдіяльності  в учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку. Проведено порівняльний аналіз навчальних програм для загальноосвітньої та спеціальної школи. Окремим підпитанням розглянуто реалізацію між- предметних зв’язків «Основ здоров’я», що включає в себе основи безпеки життєдіяльності та уроків української мови і читання.

Ключові слова: безпека життєдіяльності, учні з порушеннями розумового розвитку, здоров’я, клас, міжпредметні зв’язки.