index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Островська К.О. - Методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з аутизмом

25.05.2017

Відомості про автора: Островська Катерина, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики та корекції порушень осіб з розладами спектру аутизму та іншими порушеннями розвитку.

У статті висвітлені методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з розладами спектру аутизму  (РСА). Представлені результати якісного, кореляційного аналізу у групі  40 дітей з аутизмом дошкільного віку. Ефективна психологічна допомога дітям із аутистичними порушеннями включає проведення психолого-педагогічної діагностики психічного розвитку  дітей з РСА за методиками: шкала тестів розумового розвитку А.Біне-Т.Сімона; шкала оцінювання проявів дитячого аутизму (CARS); методика «Психолого – освітній профіль» РЕР–R; нейропсихологічна діагностика А.Р. Лурії. Корекційна робота з дітьми з аутизмом передбачає комплексний підхід різних фахівців та здійснюється поетапно, виходячи зі ступеня вираженості аутистичного порушення. Після проведення серії корекційних занять у дітей із спектром аутистичних порушень підвищились показники у комунікативній сфері – взаємини з людьми, вербальна та невербальна комунікація, покращилися емоційні реакції, знизилася нервозність, підвищився рівень активності та знизилась автоагресія.

Ключові слова: діагностика, корекція, діти з РСА, рівень аутизму,  пам'ять, імітація, комунікація, розумовий розвиток.