index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №9 (2017)

Левицький В.Е. - До питання про методику роботи з творами різних жанрів учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку
Левицький В.Е. - До питання про методику роботи з творами різних жанрів учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку
Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії та спеціальних  методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету  імені Івана Огієнка (Україна). У...
Лопатинська Н.А. - Системно-динамічна організація онтогенезу мовленнєвого розвитку
Лопатинська Н.А. - Системно-динамічна організація онтогенезу мовленнєвого розвитку
Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблема&nb...
Луцько К.В. - Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії
Луцько К.В. - Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії
Відомості про автора: Луцько Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий спіробітник, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: форму...
Максименко Н.В. - Окремі аспекти вивчення педагогічної практики з формування основ безпеки життєдіяльності в учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку
Максименко Н.В. - Окремі аспекти вивчення педагогічної практики з формування основ безпеки життєдіяльності в учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку
Відомості про автора: Максименко Наталя Валеріївна, вчитель-логопед, аспірант кафедри логопедії і спеціальних методик, Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка. За своїм змістом «Основи безпеки життєдіяльності» – відносно нова інтеграційна ...
Мартинчук О.В. - Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
Мартинчук О.В. - Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
Відомості про автора: Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: інклюзивна освіта дітей...
Миронова С.П. - Робота фахівців з сім’ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами
Миронова С.П. - Робота фахівців з сім’ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про автора: Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів:...
Островська К.О. - Методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з аутизмом
Островська К.О. - Методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з аутизмом
Відомості про автора: Островська Катерина, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики та корекції порушень осіб з розладами спектр...
Паламар О.М. - Психологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей з порушеннями зору молодшого шкільного віку: шляхи корекції та компенсації
Паламар О.М. - Психологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей з порушеннями зору молодшого шкільного віку: шляхи корекції та компенсації
Відомості про автора: Паламар Олена Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. В статті розкрито основні психологічні особливості навчаль...
Пилипенко О.М. - Психокорекційна технологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів з мовленнєвими порушеннями
Пилипенко О.М. - Психокорекційна технологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів з мовленнєвими порушеннями
Відомості про автора: Пилипенко Олеся Миколаївна, аспірант кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ, Україна. У статті розглядаються теоретико-методологічні засади розвитку емоційного інтелекту в дітей м...
Породько М.І. - Методи оцінювання психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень
Породько М.І. - Методи оцінювання психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень
Відомості про автора: Породько Мар’яна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції психомоторного розвитку дітей з аутизмом. У статті розкрито значення та особливості ...
Призванська Р.А. - Теоретичні та практичні аспекти музикотерапевтичної роботи з дітьми із аутизмом
Призванська Р.А. - Теоретичні та практичні аспекти музикотерапевтичної роботи з дітьми із аутизмом
Відомості про автора: Призванська Роксоляна Антонівна, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, м.Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції розладів спектру аутизму в дітей засобами музичної терапії. Ст...
Притиковська С.Д. - Використання в корекційно-логопедичних цілях розвитку координаційних здібностей у дітей з мовленневими порушеннями
Притиковська С.Д. - Використання в корекційно-логопедичних цілях розвитку координаційних здібностей у дітей з мовленневими порушеннями
Відомості про автора: Притиковська Світлана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: корекційний вплив розвитку координац...
Прядко Л.О. - Особливості індивідуалізації навчання в інклюзивному навчальному закладі
Прядко Л.О. - Особливості індивідуалізації навчання в інклюзивному навчальному закладі
Відомості про автора: Прядко Любов Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційований підхід,...
Роменська Т.Г. - Соціально-побутові навички дошкільників із типовим розвитком та дитячим церебральним паралічем: теоретичні витоки та сучасні напрями дослідження
Роменська Т.Г. - Соціально-побутові навички дошкільників із типовим розвитком та дитячим церебральним паралічем: теоретичні витоки та сучасні напрями дослідження
Відомості про автора: Роменська Тамара, завідувач кабінету соціальної реабілітації Навчально-методичної служби Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Миколаїв), аспірант Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України. У колі наукових і...
Руденко Л.М., Федоренко М.В. - Теоретичний підхід до вивчення батьківського ставлення до аутичних дітей
Руденко Л.М., Федоренко М.В. - Теоретичний підхід до вивчення батьківського ставлення до аутичних дітей
Відомості про авторів: Руденко Лілія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри спеціальної психології та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна. Федоренко Марина Вікторівна, к...
Саранча І.Г., Синчук Н.В., Моргунова З.П. - Корекція емоційної сфери у дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату засобами арт-терапії
Саранча І.Г., Синчук Н.В., Моргунова З.П. - Корекція емоційної сфери у дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату засобами арт-терапії
Відомості про авторів: Саранча Ірина, кандидат педагогічних наук, заступник директора по навчально-виховній роботі Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Промінь" МСПУ, асистент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, доцент кафе...
Сасіна І.О., Гребенюк Т.М. - Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання
Сасіна І.О., Гребенюк Т.М. - Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання
Відомості про авторів: Сасіна Ірина Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції розвитку дітей з порушеннями зору, організація роботи спеціального дошкільн...
Свідерська М.М. - Характеристика процесу розуміння усного мовлення як структурного елементу імпресивного мовлення
Свідерська М.М. - Характеристика процесу розуміння усного мовлення як структурного елементу імпресивного мовлення
Відомості про автора: Свідерська Марина, аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розуміння усного мовлення дітьми з розладами спектру аутизму. У статті розглядається розуміння усн...
Синьов В.М., Шульженко Д.І. - Психологія інклюзивної освіти учнів зі спектром інтелектуальних та аутистичних порушень
Синьов В.М., Шульженко Д.І. - Психологія інклюзивної освіти учнів зі спектром інтелектуальних та аутистичних порушень
Відомості про авторів: Синьов Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки, академік НАПН України, Україна. У колі наукових інтересів: фахова підготовка фахівців до корекційної та інклюзивної форми освіти дітей із інтелектуальними та аутистичними ...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Мацей Танаш - доктор габілітований, професор Академії Педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава, Польща.
 • М.І. Супрун - доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №4 від 04.04.2017 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. У ньому висвітлюється особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 2413-2578

ICV 2015: 50.73

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2017