index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Породько М.І. - Методи оцінювання психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень

25.05.2017

Відомості про автора: Породько Мар’яна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції психомоторного розвитку дітей з аутизмом.

У статті розкрито значення та особливості психомоторного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень для покращення корекційної роботи з ними. Охарактеризовано структуру механізму розвитку психомоторних здібностей та його вплив на фізичний та загальний розвиток цієї категорії дітей.

Здійснено аналіз спеціальної літератури різних авторів щодо вивчення питання оцінювання, визначення та розвитку психомоторного і фізичного розвитку дошкільників з аутистичним спектром порушень. Також досліджено стан питання корекційного фізичного виховання дітей з аутизмом у спеціальній літературі.

Стаття розкриває механізм та систему визначення фізичного, психомоторного розвитку та функціонального стану організму дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень. Характеризує критерії оцінювання кожного окремого показника та методику проведення дослідження, враховуючи особливості дітей та специфіку їхнього фізичного розумового розвитку та соціальної сфери в дошкільному віці.

Ключові слова: психомоторний розвиток, дошкільники з аутистичним спектром порушень, методи визначення психомоторного розвитку.