index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Призванська Р.А. - Теоретичні та практичні аспекти музикотерапевтичної роботи з дітьми із аутизмом

25.05.2017

Відомості про автора: Призванська Роксоляна Антонівна, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, м.Львів, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції розладів спектру аутизму в дітей засобами музичної терапії.

Стаття піднімає проблему навчально-корекційної роботи з дітьми з аутизмом в умовах інклюзії. Підкреслено актуальність цієї теми в зв’язку з тенденцією до збільшення народжуваності дітей, які мають порушення психофізичного розвитку та складність створення сприятливих педагогічних умов навчання, виховання і корекції дітей із розладами спектру аутизму в сучасному українському суспільстві. Автор здійснює аналіз сучасної науково-методичної літератури, присвяченої цій тематиці. У статті проводиться аналіз музичного впливу на дітей з аутизмом та обґрунтовується доцільність використання музикотерапії у роботі з такими дітьми. Особливу увагу автор приділяє методам, формам, прийомам і засобам роботи з аутичними дітьми, зважаючи на унікальність їхньої психічної організації та подає перелік музичних творів, рекомендованих для корекційної роботи з цією категорією дітей.  Наголошено на необхідності індивідуального підходу до  навчально-корекційної взаємодії з цією категорією дітей і підкреслюється доцільність індивідуальної форми роботи.

Ключові слова: аутизм, порушення психофізичного розвитку, інклюзія, музична терапія, корекційна робота, комунікація, соціальна взаємодія.