index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Роменська Т.Г. - Соціально-побутові навички дошкільників із типовим розвитком та дитячим церебральним паралічем: теоретичні витоки та сучасні напрями дослідження

25.05.2017

Відомості про автора: Роменська Тамара, завідувач кабінету соціальної реабілітації Навчально-методичної служби Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Миколаїв), аспірант Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України. У колі наукових інтересів – проблема формування соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем.

У статті автором проаналізовано наукові розвідки щодо змістового наповнення поняття «соціально-побутові навички» у дошкільників із типовим розвитком та дитячим церебральним паралічем (далі ДЦП). У контексті компетентнісної та особистісно зорієнтованої парадигм освіти визначено сутнісні складники в структурі соціально-побутових навичок: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, праксеологічний та соціокультурний. Теоретично обґрунтовано необхідність імплементації міждисциплінарного підходу до проблеми формування соціально-побутових навичок у дошкільників із ДЦП. Доведено, що в межах міждисциплінарного підходу постає закономірним упровадження в корекційно-реабілітаційний процес елементів інтегральних технологій (сенсорної інтеграції, методики М. Монтессорі, кондуктивної педагогіки А. Петьо, ерготерапії та інших). Розкрито, що міждисциплінарний вимір проблеми передбачає паритетне представлення у структурі соціально-побутових навичок як соціальної складової, пов’язаної зі сферою соціуму, так і побутової, що корелює зі сферою традиційно-побутової культури.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, типовий розвиток, дошкільники, соціально-побутові навички, інтегральні корекційно-реабілітаційні технології.

Статистика кількість переглядів1036 кількість завантажень645