index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Руденко Л.М., Федоренко М.В. - Теоретичний підхід до вивчення батьківського ставлення до аутичних дітей

25.05.2017

Відомості про авторів: Руденко Лілія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри спеціальної психології та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Федоренко Марина Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

У статті здійснено теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної психологічної літератури з питання особливостей батьківського ставлення до дітей з розладами аутистичного спектру. Описано загальні та специфічні особливості батьківського ставлення до аутичних дітей. Батьківське ставлення до дітей з розладами аутистичного спектру характеризується поєднанням внутрішніх і зовнішніх факторів. Визначена загальна особливість материнського і батьківського ставлення до аутичних дітей, що проявляється у залученості матерів в емоційні відносини з дитиною і відстороненість батьків. Теоретично обґрунтована своєрідність батьківського ставлення до дітей з розладами аутистичного спектру, що характеризується суперечностями між окремими структурними компонентами на рівні емоцій, уявлень про дитину та стилю взаємодії з ним у матерів і батьків. Узгодженість батьківського ставлення до аутичних дітей у матерів і батьків проявляється в показниках когнітивного компонента – нереалістичні уявлення про дитину і прагненні завищити рівень її здібностей. Відмінності батьківського ставлення до дітей з розладами аутистичного спектру проявляються в емоційному і поведінковому компонентах. Подана специфіка особистісних особливостей батьків дітей з розладами аутистичного спектру, що проявляється у матерів в емоційній чутливості, тривожності, орієнтації на оцінки оточуючих, високому рівні вербальної культури і ерудиції, а у батьків – в недостатньому рівні розвитку мотиваційних та вольових якостей, імпульсивності.

Ключові слова: аутична дитина, розлади аутистичного спектру, дитячо-батьківські відносини, батьківське ставлення.

Статистика кількість переглядів1148 кількість завантажень912