index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сасіна І.О., Гребенюк Т.М. - Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання

25.05.2017

Відомості про авторів: Сасіна Ірина Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції розвитку дітей з порушеннями зору, організація роботи спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями зору.

Гребенюк Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: психокорекційні та корекційно-педагогічні аспекти діяльності освітньо-реабілітаційних закладів для дітей з порушеннями зору.

В статті, на основі аналізу науково-методичної літератури, визначенні основні завдання психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання та розкривається зміст окреслених завдань. Серед завдань виділяються наступні: дотримання офтальмо-гігієнічних умов навчально-виховного процесу дітей з порушеннями зору; необхідність цілеспрямованої роботи із подолання упередженого ставлення до дитини з порушеннями зору та формування толерантного ставлення до неї; попередження і корекція вторинних відхилень у розвитку дитини з порушеннями зору. Автори звертають увагу на те, що саме мультидисциплінарний підхід, тобто командна робота фахівців: психологів, педагогів, корекційних педагогів (насамперед тифлопедагогів), соціальних педагогів, медичних працівників  тощо дозволить правильно визначити шляхи та реалізувати намічені завдання психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання. Подальше дослідження спрямоване на розробку методичних рекомендацій практичним психологам, щодо діагностики та корекційної роботи з зорово депривованими дітьми.

Ключові слова: діти з порушеннями зору, інклюзивне навчання, психолого-педагогічний супровід, корекційна робота, офтальмо-гігієнічні вимоги.