index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Синьов В.М., Шульженко Д.І. - Психологія інклюзивної освіти учнів зі спектром інтелектуальних та аутистичних порушень

26.05.2017

Відомості про авторів: Синьов Віктор Миколайовичдоктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки, академік НАПН України, Україна. У колі наукових інтересів: фахова підготовка фахівців до корекційної та інклюзивної форми освіти дітей із інтелектуальними та аутистичними порушеннями.  Е-mail: ikpp@ukr.net

Шульженко Діна Іванівнадоктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Україна. У колі наукових інтересів: фахова підготовка фахівців до корекційної та інклюзивної форми освіти дітей із інтелектуальними та аутистичними порушеннями.

В статті розкривається психологічна сутність інклюзивного навчання осіб із аутистичним спектром порушень та інтелектуальними порушеннями і  роль фахівців в цьому процесі. Проаналізовано труднощі включення аутичних учнів в клас масової школи. Зроблено висновок про відсутність психологічної технології та психологічних умов інклюзивного процесу. Наголошується на важливості переконання педагогів щодо можливостей подолання (корекції) аутистичних порушень під час навчання і дозвілля.

Представлено напрями підготовки майбутніх фахівців – корекційних педагогів, які забезпечують в інклюзивному просторі індивідуальний підхід до аутичної дитини та його особливу освітню програму. Виявлено психологічні чинники формування у корекційних педагогів здатності до самостійного творчого процесу щодо вирішення питань інклюзії аутичних дітей (креативність,  рефлексивність, інтернальність, емпатія, ступінь усвідомлення інклюзивних проблем аутичних дітей і їх родин, продуктивність та задоволеність життям). Виділені критерії успішного включення аутичних дітей в клас учнів із нормотиповим розвитком (наявність власних пріоритетів надавати аутичним дітям та їхнім родичам психологічну допомогу, індивідуальну корекцію аутистичних порушень; формування способів навчальної діяльності). Запропоновано практичні рекомендації з етики спілкування з аутичними дітьми в інклюзивному освітньому середовищі.

Ключові слова: аутичні діти, діти з інтелектуальними порушеннями,  інклюзія, інклюзивна школа, психологічний супровід, психологічна корекція, спектр аутистичних порушень, принципи та умови психологічної роботи.

Статистика кількість переглядів2418 кількість завантажень2646