index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сухіна І.В. - Родинний супровід дітей раннього віку з розладами аутичного спектру: шляхи реалізації

25.05.2017

Відомості про автора: Сухіна Ірина, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: особливості особистості дітей з аутизмом, рання допомога дітям з аутизмом, родинний супровід дітей з аутизмом.

У статті висвітлюється проблема надання кваліфікованої та своєчасної ранньої допомоги батькам, які виховують дитину з розладами аутичного спектра. Це важливо, тому що вчасно розпочате раннє втручання створює сприятливе підґрунтя для подальшої соціалізації та інклюзивної освіти дітей з РАС. Для ранньої психологічної допомоги дітям з РАС нами вбачається доречність застосування родинно-орієнтованого підходу, який передбачає системні перетворення в межах родини. Для цього нами розроблено програму родинного супроводу дітей раннього віку з розладами аутичного спектру. Застосування цієї програми включає ряд етапів: діагностики, планування, надання допомоги, оцінювання. Ми вважаємо, що провідна роль у реалізації родинного супроводу належить технології домашнього візитування. Також у статті вказується на необхідність підготовки спеціальної документації для встановлення нормативно-правових відносин у ході роботи з сім'єю.

Ключові слова: діти з розладами аутичного спектру, рання допомога, родинний супровід.