index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Свідерська М.М. - Характеристика процесу розуміння усного мовлення як структурного елементу імпресивного мовлення

25.05.2017

Відомості про автора: Свідерська Марина, аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розуміння усного мовлення дітьми з розладами спектру аутизму.

У статті розглядається розуміння усного мовлення дітьми як складовий елемент імпресивного мовлення, яке включає мотив та думку, є мовленнєвим рефлексом, позбавленим рухової активності. Розуміння мовлення описується як своєрідний засіб передачі інформації із зовнішнього мовлення мовця до внутрішнього мовлення слухача і тим самим демонструє взаємозв’язок та залежність цих двох процесів. Процес розуміння є способом зв’язку з навколишнім середовищем та основою для формування комунікативних навичок і набуття знань. Теоретичне узагальнення проблеми свідчить, що на розуміння мовлення впливають: сприймання зовнішнього оформлення слова та його змістовного наповнення; бажання слухача отримати інформацію, яка входить в коло його інтересів і полегшує її сприймання; супровідні невербальні засоби комунікації, які також містять певну інформацію для доповнення почутого; обсяг короткотривалої та довготривалої пам’яті, за рахунок яких утримується інформація до її повного опрацювання та ін.

Ключові слова: імпресивне мовлення, розуміння усного мовлення, сприймання мовлення, типовий онтогенез.