index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Товстоган В.С. - Дослідження стану сформованості професійно-трудової компетентності в старшокласників з порушенням інтелектуального розвитку

26.05.2017

Відомості про автора: Товстоган Володимир Святославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції і розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку та методики їх навчання.

В роботі на основі вивчення державних освітніх нормативних документів, аналізу наукових джерел представлена модель професійно-трудової компетентності учнів з порушенням інтелектуального розвитку, яка складається з двох базових блоків і одного професійно-трудового. Констатовано, що побудова професійно-трудового блоку грунтується на вимогах професіограм робітничих професій, яким навчають учнів у спеціальній школі. З’ясовано, що структура зазначеного блоку включає такі компетентності: спеціальна (профільна) трудова, графічна, обчислювальна, соціальна, професіографічна, інформаційно-комп’ютерна, економічна. Визначено складові кожної компетентності – теоретичні професійні знання, досвід використання знань у професійній діяльності, ставлення до процесу, змісту і результату здобутої компетентності, мотиваційна готовність до актуалізації отриманого досвіду. До кожного складової компетентності розроблено показники, критерії та рівні їх оцінювання. На основі отриманих результатів обстежених учнів розподілено за чотирма рівнями сформованості кожної зазначеної компетентності: високим, достатнім, середнім, початковим. Якісний аналіз отриманих результатів дав підстави розробити відповідні корекційно-розвивальні та навчально-виховні заходи з учнями спеціальних навчальних закладів.

Ключові слова: структурна модель професійно-трудової компетентності, учні з порушенням інтелектуального розвитку; показники, критерії та рівні компетентності; якісний та кількісний аналізи результатів дослідження.

Статистика кількість переглядів656 кількість завантажень360