index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Журавльова Л.С. - Порушення письма як одна з проблем шкільного навчання

24.05.2017

Відомості про автора: Журавльова Лариса Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна.

У статті розглядається проблема порушення письма як одного з видів писемного мовлення. Описані та конкретизуються поняття «письмо», «дисграфія». Підкреслюється складність письма як психофізіологічного процесу. Розглянуті етапи формування навичок письма. Подані основні класифікації дисграфії, що відображають різний стан науки на момент їх розробки та свідчать про різне розуміння вченими механізмів цього розладу. Зазначено, що з позиції психофізіологічного підходу дисграфія розглядається як наслідок порушення аналітико-синтетичної діяльності аналізаторів. З зазначеної позиції розроблена класифікація дисграфії М. Хватцева. Підкреслюється, що з позиції клініко-психологічного підходу дисграфію вивчав О. Корнєв. Т. Ахутіною подано класифікацію дисграфії з позиції нейропсихологічного підходу. Зауважено, що автор виділила труднощі під час письма, які часто зустрічаються у дітей, але механізми яких рідко обговорюються у логопедичній літературі. А. Сиротюк виділяє три види дисграфії спираючись на дослідження нейропсихологів стосовно складної мозкової організації письма. Представлено класифікація дисграфії розроблена Р. Лалаєвою та колективом її кафедри.

Ключові слова: письмо, дисграфія, класифікації, клініко-психологічний підхід, психофізіологічний підхід, нейропсихологічний підхід.

Статистика кількість переглядів2087 кількість завантажень4293