index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Золотарьова Т.В. - Методика стимулювання корекції порушень

24.05.2017

Відомості про автора: Золотарьова Тетяна Вікторівна, викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: синергетичний підхід до проблем корекційної педагогіки.

У статті пропонується евристично-синергетична медико-психолого-педагогічна методика стимулювання корекції порушень. У даній методиці застосовуються синергетичні методи корекції дефекту, які відображають сутність процесу прямої корекції, способами реалізації якого вони є. Методика складається з шести етапів – підготовчого та п’яти основних. Протягом пропедевтичного етапу відбувається встановлення системи взаємозв’язків між активними підсистемами першої сигнальної системи учасників корекційного процесу. В результаті першого етапу роботи виявляють найбільш проблематичну на даний момент підсистему А системи «дефект». На другому етапі знаходять підсистему А системи «особистість», яка співвідноситься з виявленою підсистемою А системи «дефект»; відповідно до наявних елементів підсистеми А системи «дефект» визначають нові елементи підсистеми А системи «особистість», які необхідно приєднати до неї. Протягом третього етапу людина створює синестезичний образ себе з нижчим рівнем розвитку підсистеми А системи «дефект» і вищим рівнем розвитку підсистеми А системи «особистість». Протягом четвертого та п’ятого етапів відбувається ступінчасте зниження рівнів розвитку підсистеми А системи «дефект» і ступінчасте підвищення рівнів розвитку підсистеми А системи «особистість».

Ключові слова: синергетика, евристика, корекція, система «дефект», система «особистість».

Статистика кількість переглядів894 кількість завантажень199