index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №6 (2015)

Байбара Т.В. - До питання формування інформаційно-комунікативної компетентності логопеда в системі післядипломної педагогічної освіти
Байбара Т.В. - До питання формування інформаційно-комунікативної компетентності логопеда в системі післядипломної педагогічної освіти
Baibara Т.V. To the question of forming of informational communicational competence of the speech therapist in the post-graduate pedagogical education / T.V. Baibara. // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov Univ...
Бєлова О.Б. - Особливості вивчення саморегульованого виду агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку
Бєлова О.Б. - Особливості вивчення саморегульованого виду агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку
Belova O.B. Studies ofself-regulating type of aggression in elementary school kids withthe disorder of speech development / O.B. Belova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan ...
Вержиховська О.М. - Особливості використання методики формування свідомості та переконання при роботі з розумово відсталими молодшими школярами
Вержиховська О.М. - Особливості використання методики формування свідомості та переконання при роботі з розумово відсталими молодшими школярами
Verzhihovska O.M. Peculiarities of usage of consciousness forming and persuasion methods when working with mentally retarded primary school pupils / O. M. Verzhihovska // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov Uni...
Вишнева І.М. - Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах обласної психолого-медико-педагогічної консультації
Вишнева І.М. - Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах обласної психолого-медико-педагогічної консультації
Vyshneva I. M. Correctional and development organization working with children with mental retardation in a regional psychology-medicopedagogical consultation / I.M. Vyshneva// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahoman...
Власенко С.Б. - Особливості оцінювання зовнішності оточуючих сліпими молодшими школярами
Власенко С.Б. - Особливості оцінювання зовнішності оточуючих сліпими молодшими школярами
Vlasenko S. B. Features of evaluation of appearance surrounding people by blind younger students / S. B. Vlasenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National Univ...
Вовк Л.М. - Гендерна система управління у сучасній школі
Вовк Л.М. - Гендерна система управління у сучасній школі
Vovk L.M. Gender management system in modern school / L.M. Vovk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. &nd...
Гіренко Н.А. - Особливості виконання практичних завдань з соціально-побутового орієнтування учнями допоміжної школи
Гіренко Н.А. - Особливості виконання практичних завдань з соціально-побутового орієнтування учнями допоміжної школи
Girenko N.A. Peculiarities of fulfilling the practical tasks at the lessons of social-domestic orientation by the auxiliary school pupils / N.A. Girenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyan...
Гладких Н.В., Глушенко К.О. - Діагностика стану розвитку загальної та дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору
Гладких Н.В., Глушенко К.О. - Діагностика стану розвитку загальної та дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору
Gladkih N.V., Glushenko K.O. Diagnostics of state of the development of gross and fine motor skills of junior pupils with complex violations of locomotor apparatus, intellect and sense of vision / N.V. Gladkih, K.O. Glushenko// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education an...
Гончар Г.Д. - До проблеми вибору логопедичних методів діагностики стану діалогічного мовлення у дітей з розладами аутичного спектра
Гончар Г.Д. - До проблеми вибору логопедичних методів діагностики стану діалогічного мовлення у дітей з розладами аутичного спектра
Gonchar H.D. About a problem of choice of logopedic diagnostics methods of dialogic speech state in children with autism spectrum disorders / H.D. Gonchar // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamy...
Гончаренко Г.М. - До проблеми розвитку пізнавальної активності в розумово відсталих учнів на уроках фізики
Гончаренко Г.М. - До проблеми розвитку пізнавальної активності в розумово відсталих учнів на уроках фізики
Goncharenko G.M. On the problem of the development of the cognitive activity in the mentally retarded students at the lessons of Physics / G.M. Goncharenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kam...
Горох О.О. - Особливості динаміки психічних станів суб’єкта групового психологічного тренінгу особистісного зростання
Горох О.О. - Особливості динаміки психічних станів суб’єкта групового психологічного тренінгу особистісного зростання
Gorokh O.O. A personal growth of the group psychological training: the dynamics of the individual psychic states / O.O. Gorokh // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan Ohyenko N...
Губарь О.Г. - Феномен мовної особистості в сучасному освітньому просторі: теоретичний аспект
Губарь О.Г. - Феномен мовної особистості в сучасному освітньому просторі: теоретичний аспект
Hubar O.G. The phenomenon of linguistic identity in the modern world: a theoretical perspective / O.G. Hubar // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National Universit...
Гужва М.А. - Передумови налагодження міжвідомчої взаємодії фахівців у процесі допомоги аутичним дітям
Гужва М.А. - Передумови налагодження міжвідомчої взаємодії фахівців у процесі допомоги аутичним дітям
Guzhva M.A. Prerequisites of establishing interagency of experts in the process of helping autistic children/ M.A. Guzhva // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko Natio...
Докучина Т.О. - Залучення батьків до створення ситуації успіху учням з порушеннями пізнавальної діяльності
Докучина Т.О. - Залучення батьків до створення ситуації успіху учням з порушеннями пізнавальної діяльності
Т.О. Dokuchyna. Involving parents to creating situation of success of mentally retarded pupils / T. А. Dokuchyna // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National Unive...
Жадленко І.О. - Інноваційні підходи у логопедичній роботі з дітьми з особливими потребами за умов використання корекційно-компенсаційних технологій
Жадленко І.О. - Інноваційні підходи у логопедичній роботі з дітьми з особливими потребами за умов використання корекційно-компенсаційних технологій
Zhadlenko I.O. Innovative approaches in speech therapy for children with special needs in the context of correction compensatory technologies / I.O. Zhadlenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, ...
Заїка С.К. - Роль батьків у навчально-виховному процесі дітей дошкільного віку з кохлеарними імплантами
Заїка С.К. - Роль батьків у навчально-виховному процесі дітей дошкільного віку з кохлеарними імплантами
Zayika S.K. Role of parents in the educational process of preschool children with cochlear implants / S.K. Zayika // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National Univ...
Заплатинська А.Б. - Методичні основи корекції процесу сенсорної інтеграції дітей з ДЦП засобами темної сенсорної кімнати
Заплатинська А.Б. - Методичні основи корекції процесу сенсорної інтеграції дітей з ДЦП засобами темної сенсорної кімнати
А. Б. Zaplatynska A.B. Methodological foundations of correction sensory integration of children with cerebral palsy means dark sensorу rooms / A.B. Zaplatynska // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University,...
Іваненко А.С. - Статево-рольова ідентифікація як механізм формування у розумово відсталих учнів уявлень про майбутню сім'ю
Іваненко А.С. - Статево-рольова ідентифікація як механізм формування у розумово відсталих учнів уявлень про майбутню сім'ю
Іvаnеnkо А.S. Sex-role identification as a mechanism of forming the concept of future family in backwardness children / А.S. Іvаnеnkо// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan Ohy...
Ільїна Н.В. - Механізми розуміння образних засобів мови у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Ільїна Н.В. - Механізми розуміння образних засобів мови у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Iljina N. V. Iljina Understanding the mechanisms of figurative means of language in children with general speech underdevelopment / N.V. Iljina // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podil...
Кайдалова Г.П. - Формування толерантності між молодшими школярами із різним рівнем психофізичного розвитку як наукова проблема
Кайдалова Г.П. - Формування толерантності між молодшими школярами із різним рівнем психофізичного розвитку як наукова проблема
Kaidalova H. P. Formation of tolerance in junior pupils relations with different level of psychophysical development as a scientific problem / H.P. Kaidalova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, K...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Марек Палюх доктор габілітований гуманітарних наук Жешувський університет м. Жешув, Польща.
 • М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • П.С. Атаманчук доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 9 від 24 вересня 2015 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 6, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – T.1. - 328 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 6, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – T.2. - 330 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання корекційної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2015