index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чобанян А.В. - Застосування інформаційно-освітніх ресурсів як засобу розвитку педагогічної компетентності батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку

26.11.2016

Chobanyan A.V. Creation of informational-educational resources as a way of developing of pedagogical competence of parents of children with special intellectual impairments / A.V. Chobanyan // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 257-268

У статті актуалізована необхідність надання, підтримки та стимулювання впровадження інформаційно-освітніх ресурсів в процес психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями інтелектуального розвитку та їх сімей. Окреслено нові підходи щодо визначення категорії «інформаційний ресурс», його функцій. Зазначається, що інформаційні ресурси нині стають одним із системотворчим фактором життєдіяльності суспільства, зокрема сімей дітей з особливостями інтелектуального розвитку. Розкривається сутність інтернет-ресурсів та описується механізм їх використання при розвитку батьківської педагогічної компетентності дітей з особливостями інтелектуального розвитку. Здійснено аналіз інформаційно-освітніх ресурсів для батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку як засобу розвитку їх педагогічної компетентності у процесі психолого-педагогічного супроводу. Визначено мету та завдання створення інформаційно-освітнього ресурсу для батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку спрямованого на розвиток їх педагогічної компетентності у процесі психолого-педагогічного супроводу. Описано структуру інформаційно- освітнього ресурсу для батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку спрямованого на розвиток їх педагогічної компетентності у процесі психолого-педагогічного супроводу з урахуванням розділів та їх змістом. Відображено форми та методи діяльності інформаційно- освітнього ресурсу для батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку у процесі розвитку їх педагогічної компетентності. Висвітлено висновки та перспективи подальших досліджень щодо розвитку педагогічної компетентності батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку у процесі психолого-педагогічного супроводу.

Ключові слова: педагогічна компетентність, інформаційно- освітні ресурси, батьки дітей з особливостями інтелектуального розвитку, психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями інтелектуального розвитку та їх сімей, інформаційно-освітній ресурс для батьків дітей з особливостями інтелектуального розвитку.