index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Докучина Т.О. - Залучення батьків до створення ситуації успіху учням з порушеннями пізнавальної діяльності

26.11.2016

Т.О. Dokuchyna. Involving parents to creating situation of success of mentally retarded pupils / T. А. Dokuchyna // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 52-61

Стаття присвячена проблемі залучення батьків до створення ситуації успіху учням з порушеннями пізнавальної діяльності з метою формування позитивного ставлення до успіху. Здійснено теоретичний аналіз вивчення ролі сім’ї у формуванні ставлення до успіху та створення ситуації успіху розумово відсталим дітям. Визначено, що особливості ставлення батьків до своєї дитини, положення, яке вона займає у сім’ї значною мірою вливають на формування особистості розумово відсталої дитини, зокрема на ставлення до себе та успіху, а отже бажання досягати успіху, проявляти активність у навчально-виховній діяльності, докладати відповідні для цього зусилля. Встановлено, що більшість батьків розумово відсталих дітей негативно впливають на розвиток дитини, переоцінюючи та недооцінюючи її можливості, цим самим створюють негативне підґрунтя для формування позитивного та дієвого ставлення до успіху. Обґрунтовано необхідність проведення спеціальної роботи з батьками з метою залучення до навчально-виховного процесу та розвитку особистості дітей. Визначено, що одним із ефективних методів роботи є залучення батьків до створення ситуації успіху розумово відсталим дітям, що сприяє налагодженню співпраці школи та сім’ї, а головним чином є однією з умов ефективності створення ситуації успіху. Автором виділено принципи організації роботи з батьками з метою залучення до створення ситуації успіху учням. Представлено методику залучення батьків до створення ситуації успіху розумово відсталим дітям молодшого шкільного віку. Описано етапи, форми, методи, прийоми залучення батьків до створення ситуації успіху.

Ключові слова: ситуація успіху, розумово відсталі учні молодших класів, батьки, ставлення до успіху, навчально-виховна діяльність.

Статистика кількість переглядів716 кількість завантажень0