index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гіренко Н.А. - Особливості виконання практичних завдань з соціально-побутового орієнтування учнями допоміжної школи

26.11.2016

Girenko N.A. Peculiarities of fulfilling the practical tasks at the lessons of social-domestic orientation by the auxiliary school pupils / N.A. Girenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 16-25

Стаття присвячена формуванню практичної діяльності на уроках соціально-побутового орієнтування у учнів 5 класу допоміжної школи. Соціально-побутове орієнтування, як предмет навчання, спрямований на практичну підготовку учнів допоміжної школи до самостійного життя і праці, на формування в них знань і умінь, які сприяють соціальній адаптації і підвищенню рівня загального розвитку учнів. Тому, щоб навчити учнів виконувати практичне завдання, необхідно формувати в них вміння орієнтуватися в трудовій діяльності (уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати). Уміння орієнтуватися у завданні, планувати хід завдання, здійснювати самоконтроль в процесі виконання практичного завдання, застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, самостійно робити аналіз виконаної роботи свідчить про рівень самостійності та усвідомлене засвоєння матеріалу. Правильно організовані заняття з соціально-побутового орієнтування призводять до сприятливих змін координації рухів, збільшення їх точності, підвищення тактильної чутливості, що також впливає на формування усвідомленості та самостійності учнів з господарсько-побутової діяльності. Метою дослідження стали розробка та експериментальна перевірка педагогічних умов, що спрямовані на підвищення самостійності та усвідомленості навчально-практичної діяльності учнів 5 класу під час виконання ними практичних завдань на уроках соціально-побутового орієнтування на прикладі роботи з посібником «Світ навколо тебе». Робота з посібником передбачала виконання різних видів завдань: відповіді на запитання, тестові завдання, робота з наочністю, відгадування загадок, рішення кросвордів, які були спрямовані на розвиток у розумово відсталих учнів мислення, зацікавленості, розширенню кругозору, тренування пам'яті і уваги. Експериментальне дослідження дозволило нам визначити рівень знань і вмінь учнів працювати з посібником методичного супроводу «Світ навколо тебе», про що свідчили вміння п’ятикласників працювати зі схемами, інструкційними картами, правильно і чітко давати відповіді на запитання. Учні вміли розповісти технологію та послідовність приготування страв, правильно обчислювали кількість продуктів, необхідних для приготування окремих страв. Проведене дослідження показало, що учні експериментальної групи суттєво просунулись у навчанні, оскільки додатково виконували завдання, що містилися у посібнику. Високі результати виконаних завдань свідчили про більш якісний рівень усвідомленості і самостійності школярів за рахунок розширення можливостей доступу до освітньої інформації, формування вміння самостійно одержувати знання, одночасного використання кількох каналів сприймання.

Ключові слова: соціально-побутове орієнтування, соціально- господарський досвід, самостійність і усвідомленість в процесі господарсько-побутової діяльності.

Статистика кількість переглядів1199 кількість завантажень0