index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гладких Н.В., Глушенко К.О. - Діагностика стану розвитку загальної та дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору

26.11.2016

Gladkih N.V., Glushenko K.O. Diagnostics of state of the development of gross and fine motor skills of junior pupils with complex violations of locomotor apparatus, intellect and sense of vision / N.V. Gladkih, K.O. Glushenko// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 26-40

Статтю присвячено одній з найбільш актуальних проблем навчання і виховання дітей з комплексними порушеннями розвитку – психолого-педагогічній діагностиці стану сформованості загальної і дрібної моторики дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору з метою подальшого складання індивідуального навчального плану та здійснення педагогічної корекції. Виділено та описано структуру та особливості психічного розвитку дитини, зумовлені наявними порушеннями зорової, інтелектуальної та опорно- рухової функцій. Спираючись на аналіз психолого-педагогічної літератури, присвяченої проблемам диференційного діагностування дітей з порушеннями розвитку, визначено завдання та основні умови проведення діагностики стану моторики даної категорії дітей. Визначені принципи діагностики дітей з комплексними порушеннями розвитку. Проаналізовано основні труднощі, з якими стикається тифлопедагог при проведенні діагностики, їх причини та можливі шляхи подолання. Стаття також містить методичні рекомендації та інструментарій для діагностування дітей з комплексними порушеннями опорно- рухового апарату, інтелекту та зору. Наведено орієнтовний діагностичний опитувальник та перелік базових вправ для діагностики стану розвитку опорно-рухового апарату та функціональних моторних навичок. Представлений опитувальник побудовано за такими напрямками: розвиток хапальних рухів; розвиток рухових можливостей дитини; розвиток м’язових зусиль; розвиток кисті рук; розвиток диференційованих рухів пальців; розвиток узгодженості дій рук; розвиток наслідувальних рухів рук; розвиток ритмічності рухів рук; розвиток предметно-практичних дій; визначення провідної руки. Виявлені перспективи подальших наукових досліджень у напрямку корекційного психолого-педагогічного супроводу дітей, які мають комплексні та множинні порушення розвитку.

Ключові слова: комплексні порушення, множинні порушення, функціональна діагностика, загальна та дрібна моторика, порушення опорно-рухового апарату, інтелекту та зору, опитувальник, психічний розвиток.