index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гончаренко Г.М. - До проблеми розвитку пізнавальної активності в розумово відсталих учнів на уроках фізики

26.11.2016

Goncharenko G.M. On the problem of the development of the cognitive activity in the mentally retarded students at the lessons of Physics / G.M. Goncharenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 41-51

У статті зроблений аналіз психолого-педагогічної та спеціальної літератури з проблеми пізнавальної активності. Авторкою висвітлено теоретичний аналіз проблеми розвитку пізнавальної активності, визначена сутність та роль пізнавальної активності у процесі навчання розумово відсталих учнів. За дослідженнями психологів та педагогів з означеної теми можна дійти висновку, що навчально-виховний процес у спеціальній загальноосвітній школі спрямований не тільки на отримання знань і вмінь, а, перш за все, має на меті сформувати в учнів вміння застосовувати набуті знання у побуті. Дійсно, все це розумово відсталі учні мають здобувати під час навчального процесу, тобто на уроках. При цьому пізнавальна активність є однією з важливих рис особистості, оскільки вона є основою розвитку самостійності, творчої навчально- пізнавальної діяльності, розкриття її вподобань і здібностей, формується і розвивається під час навчання. Розвиток пізнавальної активності розумово відсталих учнів є одним з найважливіших завдань допоміжної школи. Особливого значення для розвитку пізнавальної активності дітей з вадами розумового розвитку мають уроки фізики. На цих уроках у школярів формується світогляд, збагачується чуттєвий досвід, а також відбувається розвиток і корекція мисленнєвих процесів. Активізація пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів на уроках фізики засобами застосування різних методів, форм і прийомів подачі навчального матеріалу буде сприяти кращому засвоєнню навчальної інформації, створенню позитивного клімату у класі.

Ключові слова: розумово відсталі учні, пізнавальна активність, розвиток, корекція, урок, фізика.