index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Хайдарова О.С. - Про підхід до проблеми розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю

26.11.2016

Khaidarova O.S. On the approach to the problem of the development of children with moderate mental retardation / O.S. Khaidarova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 233-243

У статті розкриваються сучасні підходи до освітньо-реабілітаційного процесу навчання дітей з помірною розумовою відсталістю. Проблеми вивчення, навчання та виховання дітей з помірною розумовою відсталістю набувають все більшого значення. Успіх у навчанні дитини даної категорії, переважно, залежить від того, наскільки умови навчання та виховання відповідають її можливостям. Узагальнюючи дані проведених досліджень у психології та педагогіці, маємо можливість дати психолого-педагогічну характеристику дітям з помірною розумовою відсталістю, охарактеризувати різноманітність порушення пізнавальних процесів. Ми провели теоретичне дослідження праць вчених, педагогів та психологів до проблеми розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю. Проаналізували роботи Л.С.Виготського, О.Р.Лурія, Т.А.Власової, Л.Рубінштейна, В.Ю.Карвяліса, М.С.Певзнер, Б.І.Пінського, Ж.І.Шиф, Г.М.Дульнєва, В.М.Синьова, Л.В.Занкова, Г.М.Мерсіянової, Г.В.Цикото, О.П.Хохліної та інших вчених, педагогів та психологів з даної проблеми. Таким чином, відмічено значення корекційної роботи, вказані принципи досягнення її ефективності, можливості формування пізнавальних інтересів учнів з помірною розумовою відсталістю, вказані необхідні умови формування особистості, висвітлюється створена система навчання і виховання таких учнів, виділені найважливіші напрямки педагогічної роботи. Визначені мета, завдання, складові та етапи комплексної реабілітації, запропоновані матеріали щодо її методичного забезпечення. Визначаються напрями педагогічного впливу, спрямованого на навчання, виховання, корекційну роботу, розвиток та сприяння соціально-побутовій адаптації дітей з помірною розумовою відсталістю. Охарактеризовано особливості дітей даної категорії, які передбачають вивчення психофізичного розвитку учня, адаптацію навчальних програм до можливості дитини. Теоретичне дослідження літератури та праць вчених, педагогів та психологів дозволяє зробити висновок, що проблема розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю є недостатньо вивченою. Дослідження і публікації з даної теми вказують на психофізичні порушення у дітей з помірною розумовою відсталістю, надають шляхи розв’язання даної проблеми, визначають підходи до корекційно-розвивального процесу таких дітей.

Ключові слова: діти з помірною розумовою відсталістю, корекційна робота, навчання, розвиток, пізнавальна діяльність.