index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Хоменко С.О., Хмелєвська І.В. - Організація психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку: сучасні форми

26.11.2016

Khomenko S.O., Khmelevskaya I.V. Organization of psychological and pedagogical assistance to early age children with disorders of mental and physical development: up-to-day forms / Khomenko S.O., Khmelevskaya I.V.// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 244-256

Досліджено проблему організації психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку. Здійснено аналіз наукової літератури з питань медико-психолого-педагогічної реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Авторами зазначено, що правильно організована корекційно-педагогічна робота, розпочата в ранньому віці (з перших місяців життя), визначає успішність усебічного розвитку дитини, сприяє досягненню дитиною з проблемами у розвитку близького до вікової норми рівня і дозволяє дитині максимально рано влитися в середовище однолітків, що нормально розвиваються. Описано сучасні напрями та форми організації психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з різними порушеннями розвитку. Обґрунтовано актуальність проблеми організації й змісту психолого-педагогічної допомоги дітям, які потребують корекції психофізичного розвитку та пошуку нових організаційних форм допомоги, методів і прийомів навчання й виховання. Відображено основні функції центрів реабілітації як принципово нових форм установ, які надають комплексну психолого- медико-педагогічну допомогу на міждисциплінарній основі.

Ключові слова: реабілітація, порушення психофізичного розвитку, діти раннього віку, психолого-педагогічна допомога.