index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Іваненко А.С. - Статево-рольова ідентифікація як механізм формування у розумово відсталих учнів уявлень про майбутню сім'ю

26.11.2016

Іvаnеnkо А.S. Sex-role identification as a mechanism of forming the concept of future family in backwardness children / А.S. Іvаnеnkо// Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 62-69

У статті проведено аналіз теоретичних підходів з проблеми статево-рольової ідентифікації та її впливу на формування власної сім’ї особами з вадами розумового розвитку. Ідентифікація трактується, як несвідоме ототожнення суб'єктом себе з іншим суб'єктом, групою, процесом або ідеалом. Психологічний механізм цього процесу полягає у тому, що людина засвоює шляхом несвідомого наслідування поведінку людей стосовно один одного, і лише тих, які значущі для неї. Дослідження ідентифікації, розглянуті у статті, стосуються аспектів проблеми соціалізації розумово відсталих учнів, а саме детально розглянута ідентифікація дітей з батьками. В процесі активної взаємодії батьків з дітьми, завдяки властивості людської психіки - наслідуванню, діти засвоюють і відтворюють моделі статеворольової поведінки батьків. Вченими доведено наявність тенденції неусвідомлюваного перенесення молодими подружжями моделей взаємин своїх батьків у власні сім’ї. Аналіз психологічної літератури з проблем сім'ї показав, що процес ідентифікації – є одним із головних механізмів формування уявлень про майбутню сім'ю.

Ключові слова: ідентифікація, учні з вадами розумового розвитку, статево-рольові уявлення, модель сім’ї, сім’я.