index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Кайдалова Г.П. - Формування толерантності між молодшими школярами із різним рівнем психофізичного розвитку як наукова проблема

26.11.2016

Kaidalova H. P. Formation of tolerance in junior pupils relations with different level of psychophysical development as a scientific problem / H.P. Kaidalova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 70-78

У статті розглядається проблема виховання толерантності у дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти, з’ясовано зміст понять «толерантність», «інклюзія», «інклюзивна освіта». Окрема увага акцентується на потребі застосування трьох типів взаємодії: діалогу, співробітництва та опіки, що допоможе реалізувати формування толерантності в учнів початкових класів. Проаналізовано ключові елементи інклюзії, що демонструють її характерні особливості у навчальному процесі: інклюзія, як процес; інклюзія, як долання перешкод; інклюзія, як присутність, участь, досягнення; інклюзія, як гарантування та забезпечення участі в освітньому процесі особам, особливо дітям, що цього потребують. Підкреслено на необхідності дотримання та реалізації моделі інклюзивної освіти як основного правила співіснування усіх людей у суспільстві. Визначаючи формування толерантності у молодших школярів в умовах інклюзивного навчання як вагомого елементу утворення дружніх, міжособистісних відносин, наголошено, що у цьому складному процесі необхідно створити не лише особливі умови для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, але й підготувати їх здорових однолітків до співпраці з ними; виключити будь-яку дискримінацію і забезпечити однакове ставлення до всіх без винятку. При цьому дана співпраця повинна викликати захоплення як в одних, так і в інших та відбуватися на постійній, нерозривній, взаємозв’язаній основі. Окремо виділено причини, що через певні зовнішні або внутрішні фактори впливу на особистість, заважають будувати нормальні, терпимі відносини між молодшими школярами та дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. Проаналізовано та виділено шляхи їх вирішення, повна або часткова реалізація яких допоможе знайти і налагодити спільний контакт між усіма учасника учнівського колективу в умовах інклюзивного навчання, підготувати до сприйняття людей цієї категорії у суспільстві, допоможе подолати страх і створити бажання товаришувати з ними, незалежно від будь-якої ситуації.

Ключові слова: толерантність, взаємостосунки, молодші школярі, інклюзивне навчання, діти з порушеннями психофізичного розвитку.