index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Колишкін О.В. - Соціальна реабілітація як важлива галузь соціалізації осіб з обмеженими можливостями

26.11.2016

Kolyshkin A.V. Social rehabilitation as an important branch of social integrationof individuals with disabilities / A.V. Kolyshkin // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 116-127

У статті визначаються сучасні підходи до впровадження процесу соціальної реабілітації осіб з обмеженими можливостями. Увага акцентується на подоланні негативних тенденцій в підготовці названої категорії осіб до інтеграції в суспільство, потребі розробки нових теоретичних підходів до їх навчання, виховання та організації всієї життєдіяльності, які витікають із глибокого аналізу сучасних проблем корекційної освіти як у нашій країні, так і за кордоном. Причому це завдання повинне розв’язуватися з урахуванням всього комплексу медичних, педагогічних, економічних, соціальних, соціально-психологічних та інших проблем, які стосуються соціального захисту осіб з обмеженими можливостями, їх навчання, виховання, реабілітації та адаптації в соціальне середовище, а також соціально-економічних умов життя суспільства, які змінилися. Основними напрямами впровадження процесу соціальної реабілітації для осіб з обмеженими можливостями є організаторська діяльність, діагностика психічного та особистісного розвитку дитини, розвивальна й корекційна діяльність, освіта й консультування дітей та підлітків, батьків і співробітників, діяльність з охорони здоров’я та безпечної життєдіяльності, соціально-диспетчерська діяльність. Визначено принципи процесу соціальної реабілітації осіб різних нозологій, які взаємопов’язані та реалізуються в єдності. Наголошено, що питання соціальної реабілітації осіб з обмеженими можливостями набувають особливої значущості у зв’язку із серйозними конструктивними змінами у забезпеченні конституційних прав у сфері їхнього соціального захисту.

Ключові слова: соціальна реабілітація, соціалізація, особа з обмеженими можливостями, соціально-реабілітаційна діяльність, порушення психофізичного розвитку, корекційно-розвивальна робота.