index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ковальчук І.І. - Співпраця батьків розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку з дошкільним навчальним закладом

26.11.2016

Kovalchuk I.I. Cooperation of parents of mentally retarded preschool children with pre-school/ I.I. Kovalchuk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 107-116

У статті розглянуто проблему підготовки розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку до подальшого навчання у школі засобами дидактичної гри. Акцент уваги перенесено на родинне оточення дитини, на роль і місце батьків у даному процесі. Поради і висновки базуються на опитувальнику А. Варги і В. Століна – дослідженні типів міжособистісних відносин батьків і дітей. Тестування 35 сімей дозволило з’ясувати батьківське відношення до дітей із легким ступенем розумової відсталості. Результати спостережень і аналізу дозволили запропонувати методичні поради і рекомендації, доведені батькам на лекціях, практичних заняттях, через інтернет, які передбачали підвищення їх освітнього рівня. Підготовка дітей і батьків до навчання у школі – домінуюча ідея статті. Безперервність процесу навчання є передумовою успіху: батьки (родинне оточення) у домашніх умовах виконують роль вчителя. Відомо, що основним засобом розвитку пізнавальної діяльності обрано дидактичні ігри. Свідомо пропонуються навчальні ігри, орієнтовані на соціалізацію та самообслуговування розумово відсталих дітей. Успіх залежить від злагодженості у роботі дошкільного навчального закладу і батьків, який базується на єдиних вимогах із урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. Навчити дитину гратися – навчити дотримуватися певних правил. Це пов’язано із здатністю дитини регулювати свою поведінку, підпорядковувати свої дії та вчинки усвідомленій необхідності – ?потрібно?,?не потрібно?, ?можна?, ?не можна?. Ініціатива у грі повинна належати дорослій людині. Під час гри важливо стежити за послідовністю дій дитини. Потрібно постійно зважати на відсутню активність у таких дітей і слідкувати за дотриманням заданих правил гри. Таким чином, навчити дитину грати за правилами дає можливість самій дитині регулювати свою поведінку. Інтелектуальний розвиток розумово відсталої старшого дошкільного віку, її успіх у подальшому житті залежить від бажання і можливостей батьків вчитися і бути достойними вчителями своїх вихованців.

Ключові слова: співпраця батьків, розумово відсталі діти, старший дошкільний вік.