index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Макаренко І.В. - Сучасний зміст логопедичного супроводу розумово відсталих школярів в умовах інклюзивного навчання

26.11.2016

Makarenko I.V. Current content of the speech therapy support of the mentally retarded pupils in the system of the inclusive education / I.V. Makarenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 145-158

Дане дослідження присвячене пошуку найбільш ефективних шляхів здійснення логопедичного супроводу дітям молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю в умовах загальноосвітньої школи в рамках інклюзивного навчання. Було розглянуто законодавчу основу інклюзивного навчання та кроки його реалізації. Проаналізовано роль і значення видів діяльності та форм корекції при визначенні корекційно- освітнього маршруту та шляхів його досягнення. Визначено готовність логопеда взаємодіяти з різними категоріями дітей, включених в процес інклюзивного навчання. Було висвітлено особливості мовленнєвої діяльності в цілому та її структурних компонентів у школярів з інтелектуальною недостатністю з метою визначення актуальних та потенційних можливостей у різних ситуаціях спілкування. Було проаналізовано ступінь порушення розбірливості мовлення, з’ясовувалися особливості порушень дихання, голосу і просодичної організації процесу мовлення. На діагностичному етапі було з’ясовано, що основним показником диференціації фонетичних розладів розумово відсталих учнів є стан артикуляційної моторики, на основі якого було виділено конкретні групи. Було розкрито особливості фонетичних розладів розумово відсталих учнів, виявлено патогенетичний фактор, який відіграє важливу роль у визначенні методів і прийомів логопедичної роботи. Проаналізовано різні підходи до створення індивідуальної програми на кожну групу дітей. Розглянуто напрями корекції звуковимови з урахуванням виявлених груп й визначено основні завдання логопедичного супроводу. Наголошено на важливості логопедичного супроводу в умовах інклюзивного навчання з диференційованим підходом до різних груп учнів при виявленні їх недоліків і можливостей, що впливає на формування правильної звуковимови й подальше засвоєння навчального матеріалу.

Ключові слова: прийоми логопедичної корекції, інклюзивне навчання, індивідуальний підхід, системно-структурний аналіз мовленнєвого дефекту.