index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Максименко Н.В. - Ознайомлення з основами безпеки життєдіяльності учнів молодших класів з порушеним інтелектом у корекційно-виховній роботі

26.11.2016

Maksimenko N.V. Teaching of basics of life safety in correction - educational work with younger children’s with impaired intellect / N.V. Maksimenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 158-168

Сьогодні важливою умовою, що стоїть перед сучасною школою (в тому числі й спеціальною) є розвиток дитини. Це передбачає подолання інертності учня до навчального процесу, озброєння школярів методами, необхідними для опрацювання матеріалу. Оновлення методики викладання предмету «Основи безпеки життєдіяльності» для розумово відсталих учнів має на меті покращувати здатність учнів до соціалізації в суспільстві. Прикріплення вмінь та навичок зберігати своє здоров’я, правильно поводитися у побуті з точки зору безпеки/небезпеки відносно власного життя. Корекційно-виховна робота з учнями з порушеним інтелектом спрямована на виправлення недоліків і має сприяти їх інтелектуальному розвитку та становленню особистості. У статті наведено стан викладання основ безпеки життєдіяльності у спеціальній школі, проаналізовано навчальну програму з даного предмету, визначено методику його викладання. Також в ній наведено методи та засоби вдосконалення викладання даного предмету в контексті корекційно- виховної роботи з учнями з розумовими відхиленнями.

Ключові слова: діти з розумовою відсталістю, основи безпеки життєдіяльності, методичні прийоми, корекційно-виховна робота, спеціальна школа.