index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Омельченко М.С. - Дослідження основних показників підготовленості до школи дітей з порушенням інтелекту

26.11.2016

Omelchenko M.S. Investigation ofthe main indicatorsof readinessfor schoolchildrenwith intellectual disabilities / M.S. Omelchenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, KamyanetsPodilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 168-177

Стаття присвячена проблемі дослідження готовності дітей з порушенням інтелекту до шкільного навчання. Автор визначає зміст поняття і розглядає основні наукові досягнення у галузі проблеми діагностики готовності до шкільного навчання, доводить актуальність проведеної наукової роботи. Основним змістом статті є аналіз результатів дослідження рівнів пізнавальних можливостей дітей з порушенням інтелекту четвертого року навчання, що грають визначальну роль у наступному оволодінні ними шкільним навчальним матеріалом. Головними показниками підготовленості до шкільного навчання виступають: навченість, усвідомленість пізнавальної діяльності та узагальненість пізнавальних дій дошкільників з порушенням інтелекту. Відповідно визначено три етапи дослідження. Автор приводить рівні (високий, достатній, середній, низький) кожного з показників. Результати дослідження, розглянуті у статті, свідчать про те, що більшість дошкільників з порушенням інтелекту знаходяться на середньому рівні навченості та усвідомленості пізнавальної діяльності. Найбільш складними для досліджених виявлені завдання третього етапу експерименту – виявлення рівня узагальненості пізнавальних дій, при виконанні яких більшість дітей показали низькі результати. Також наводяться додаткові дані, що стосуються характеру виконання дослідженими завдань експерименту: порушення зв’язного мовлення, труднощі у засвоєнні букв, орієнтування на несуттєві ознаки при узагальненні предметів та виділенні «четвертого зайвого». Стаття закінчується висновками автора та зазначенням перспективного напрямку розвитку проблеми підготовки дітей з порушенням інтелекту до навчання у школі.

Ключові слова: навченість, підготовленість до шкільного навчання, дошкільники з порушеним інтелектом, узагальненість пізнавальної діяльності, усвідомленість пізнавальних дій.