index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Панченко Т.Л. - Організація домашньої самостійної навчальної роботи учнів з інвалідністю в умовах інклюзії

26.11.2016

Panchenko T. L. Home organization independent study students with disabilities in terms of inclusion / T. L. Panchenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 178-188

У статті розглядаються проблемні питання організації самостійної навчальної роботи учнів з інвалідністю вдома в умовах інклюзивного навчання. Зазначено, що важливою складовою інклюзивного навчання є залучення батьків до навчально-виховного процесу, налагодження співпраці з педагогами. Здійснено теоретичний аналіз поняття домашньої самостійної навчальної роботи, розглянуто її особливості стосовно дітей з обмеженими фізичними можливостями. Визначено низку труднощів, спричинених особливостями психофізичного розвитку хворої дитини, що супроводжують самостійну роботу учнів з інвалідністю вдома. Проаналізовано роль батьків в організації домашньої самостійної роботи учнів з обмеженими фізичними можливостями. Загалом, процес домашньої самостійної роботи є багатоскладовим і вимагає від учня володіння комплексом умінь. Виокремлено групи основних методів домашньої самостійної роботи учнів (методи загальної організації роботи, роботи з підручниками, виконання певного виду завдань, здійснення навчально-пізнавальної діяльності, самоорганізації й самокерівництва) та відповідних їм умінь. Запропоновано ряд рекомендацій щодо раціональної організації домашньої самостійної роботи учнів з інвалідністю. Встановлено, що правильно організована домашня робота підвищує ефективність навчання дітей з інвалідністю в інклюзивному освітньому середовищі. Вказано на необхідність психолого-педагогічного супроводу самостійної роботи осіб з інвалідністю, організації відповідної роботи з батьками таких учнів.

Ключові слова: інклюзія, інклюзивне навчання, учні з інвалідністю, діти з обмеженими фізичними можливостями, домашня самостійна навчальна робота.