index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Парфьонова Г.І. - Теоретико-методичні основи формування усного зв’язного мовлення у дітей із моторною алалією

26.11.2016

Parfyonova G.I. Theoretical and methodological basis for the formation of oral coherent speech of children with motor alalia / G.I. Parfyonova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 1.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 214-222

У статті висвітлені лінгводидактичні основи формування усного зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із моторною алаліїю. Визначені основі напрями організації логопедичної роботи, зокрема: мотивація комунікативно-мовленнєвої діяльності, потреба у внутрішньому програмуванні та зовнішньомовленнєвій діяльності, що ґрунтується на творчості, стимулює бажання продумувати зміст, правильність словесного оформлення, виробляти самостійне зв'язне висловлювання. Схарактеризовані три аспекти розвитку мови та мовлення дітей дошкільного віку. При формуванні усного зв’язного мовлення дітей слід розмежовувати два взаємопов’язані і взаємозумовлені психолінгвістичні поняття: мовленнєві навички і мовленнєві вміння. Комунікативно- мовленнєві вміння включають уміння правильно добирати стиль мовлення, вживати найефективніші, найточніші і найвиразніші мовні засоби, враховуючи екстралінгвістичні фактори. Методика формування зв’язного мовлення у дітей із моторною алалією повинна містити комплекс завдань, спрямованих як на розвиток розуміння та формування потреби в активній мовленнєвій діяльності. До таких завдань слід відносити вправи на розвиток уваги до мовлення, вміння прислуховуватися до зверненого мовлення, роботу над розумінням змісту, розвиток позитивної мотивації. Особливу увагу слід надавати створенню мовленнєвого середовища.

Ключові слова: зв’язне мовлення, мовні здібності, мовленнєві навички і вміння, алалія.