index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Присакар В.В. - Управління процесом національного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

26.11.2016

Prysakar V.V. Аdministration of the process of national education in high educational establishments / V.V. Prysakar // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 189-200

Стаття розкриває процес управління системою національного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, провідною ідеєю якої є українська ідея, а пріоритетним напрямом – національно- демократичний. На основі загальних теоретичних положень щодо розкриття сутності системного підходу до вивчення педагогічних об’єктів, явищ, процесів, у тому числі і до управління, система національного виховання розглядається як інтегративна сукупність змістових (мета, зміст, принципи, форми, методи), діяльнісних компонентів (учень, учитель); та системи принципів (демократизації, гуманізації, диференціації, народності, єдності функцій навчання і виховання, оволодіння культурно-історичним досвідом свого народу, рідного краю) у процесі управління національним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Дана система, на переконання автора, забезпечує цілісність, єдність, взаємозв’язок, взаємодію даних компонентів, яку можна використовувати при розробці ефективної системи національного виховання та управління нею, зумовлених у значній мірі особливостями регіону, умовами роботи навчального закладу, вихованням у сім’ї. Вона передбачає передусім підбір змісту виховної роботи з урахуванням вимог суспільства до рівня вихованості учнівського колективу взагалі й кожного його члена зокрема. Для реалізації управління національним вихованням автором вказано на ті форми, методи і прийоми виховної роботи, які б імпонували школярам, на важливість організації і спрямування колективної та індивідуальної діяльності учнів на створення умов для збагачення їх власного досвіду. З цією метою першорядним значенням має встановлення гармонійних стосунків між вихованцями і вихователями на демократичних і гуманістичних засадах, щоб допомогти зробити виховний процес цілеспрямованим і систематичним. За результатами проведеного дослідження автором висловлюється думка, що в основі ефективності управління національним вихованням особистості повинна бути впевненість педагогів у тому, що його зміст зможе на новому рівні задовольнити духовні потреби нинішніх і майбутніх учнів, допоможе використати здобутки попередніх поколінь українського народу. Основою національного виховання, на що звертається особлива увага, є українська ідея, а пріоритетним аспектом – національно- демократичний. За результатами дослідження визначена орієнтована модель змісту національного виховання: «громадянин – патріот – гуманіст і може бути покладена в основу розробки критеріїв та оцінки рівнів сформованості національно вихованої особистості. Вказано також на необхідність впровадження розробленої системи управління системою національного виховання в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: управління національним вихованням, загальноосвітній навчальний заклад, принципи, система національного виховання, методи виховання, форми виховання, системний підхід.

Статистика кількість переглядів523 кількість завантажень0