index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Семко І.В. - Особливості розвитку в дітей зі стійкими інтелектуальними вадами художнього сприймання

26.11.2016

Semko I.V. Specialties of the artistic perception development in children with constant cognitive disorders. I.V. Semko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 1.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 247-256

У статті зроблений опис сприймання як психологічного явища і охарактеризовано розвиток художнього сприймання у дітей з розумовою відсталістю. В ній зазначається, що для організації в системі комплексного естетичного і художнього виховання розумово відсталих школярів необхідно чітко уявити природу процесів сприймання, закономірності їхнього протікання, визначити умови для ефективного використання. Досліджуючи процеси сприймання у дітей з інтелектуальними порушеннями автор відмічає значні відхилення від норми в чуттєвому пізнанні оточуючого середовища, що яскраво проявляється у сповільненні процесу сприймання, слабкості аналізу і синтезу при впізнанні предметів і їх просторових відношень. Також відзначається, що під час розглядані об’єкта зображення учні спеціальної школи часто фіксують свою увагу на незначних елементах об’єкта, що складають частинку елемента, але які, з їх точки зору, мають особливе значення, що знаходить відображення в дитячих малюнках. Під час експериментального дослідження при відтворені тієї чи іншої форми учні спеціальної школи для розумово відсталих дітей мають різноманітні труднощі, ступінь яких може бути обумовлена різним рівнем пониження інтелекту, віком учнів, готовністю до графічної діяльності, а також структурою зображаючого об’єкта, що необхідно враховувати при провденні корекційно-виховної роботи на уроках малювання. У процесі проведення корекційної роботи постає питання у використанні новітніх технологій, які б враховували насамперед глибинні психологічні закономірності емоційно-чуттєвого розвитку особистості.

Ключові слова: сприймання, художнє сприймання, розумова відсталість, малюнок.