index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Суховієнко Н.А. - Проблема формування узагальнень у дітей дошкільного віку в психолого-педагогічних дослідженнях

26.11.2016

Sukhoviyenko N.A. The problem of the formation generalization preschool children in psychological and educational research / N.A. Sukhoviyenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 1.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 277-289

У статті здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень з даної теми. Значну увагу приділено аналізу та виокремленню основних концептуальних акцентів на постановці проблеми. Зазначено та розкрито основні теоретичні підходи та експериментальні дослідження до вивчення проблеми узагальнення, що сформувались впродовж розвитку психологічної науки. Розглянуто проблему взаємозв’язку узагальнення з розумовою готовністю дитини до навчальної діяльності. Надано узагальнену характеристику положення про формування узагальнення, пов’язаними з актуальними на сьогодні змінами парадигми освіти та перехід на нові програми спеціальних загальноосвітніх закладів. Висвітлено погляди вітчизняних вчених в сурдопедагогічних та сурдопсихологічних дослідженнях, що пов’язували формування слова і утворення образу в мовленні глухих та слабочуючих дітей з процесом розумового розвитку та формування узагальнень в цілому. Розкрито питання підготовки дітей з вадами слуху до навчання в школі, де суттєве місце відводиться формуванню узагальнених знань про навколишні предмети та явища дійсності. Вивчалася проблема формування узагальнень у дітей з вадами слуху старшого дошкільного віку з метою виявлення їхньої розумової готовності до навчання у шкільній системі освіти. Визначено, що формування у дітей узагальнень вважається пріоритетним завданням сьогодення, враховуючи реформаторські зміни в системі освіти, що пов’язані з інклюзивною складовою процесу навчання і виховання дітей-інвалідів, зокрема дітей з вадами слуху. Одним з найважливіших підсумків корекційно-компенсаторного розвитку в дошкільний період дитинства є готовність дошкільника з вадами слуху до шкільного навчання, що пов’язано з наступними змінами умов життя і діяльності дитини, які різко змінюються: складаються нові відносини з дорослими, з дітьми, з’являються нові вимоги щодо засвоєння знань у вигляді шкільного навчального матеріалу. У даній роботі розкрито теоретичні підходи, що стали підґрунтям для подальших експериментальних досліджень щодо розгляду проблеми формування узагальнень у дітей в психолого- педагогічних дослідженнях різного напряму. Проаналізовану значну частину психологічних досліджень та з’ясовано, що процес формування узагальнень відбувався в різних напрямках, зокрема: утворення елементарних узагальнень в ранньому дитинстві,за віковими критеріями, за мовленнєвим розвитком, за розвитком мисленнєвих операцій, за діяльнісним підходом.

Ключові слова: узагальнення, розумовий розвиток, готовність до школи, діти з вадами слуху.