index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Тарасова В.В. - Особливості готовності до навчання грамоті розумово відсталих дітей

26.11.2016

Tarasova V.V. Features of readiness to educating to deed mentally backward children / V.V. Tarasova // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 222-232

Стаття присвячена визначенню специфіки підготовки до навчання грамоті розумово відсталих дітей. Зазначається, що розумова відсталість має на увазі групу надзвичайно різнорідних станів, які в самій різній мірі і з різних причин порушують відповідну віку життєдіяльність людини у суспільстві внаслідок дефекту пізнавальних здібностей. У людей, що страждають розумовою відсталістю, інтелектуальний розвиток нижче норми; вони відчувають труднощі із навчанням та соціальною адаптацією. В статті звертається увага на те, що від рівня сформованості мовлення у значній мірі залежить успіх навчання у школі та подальша доля дитини. Зазначається, що для нормального протікання процесів читання і письма необхідне збереження та повноцінне функціонування центральних і периферичних відділів аналізаторних систем, їх координована робота, гарний стан зорових і моторних функцій, усвідомлення власного мовлення та оволодіння ним, достатній рівень сформованості уваги, пам'яті, мислення, різних розумових операцій, емоційно-особистісна зрілість дитини. Звертається увага на те, що перераховані психофізіологічні компоненти є необхідними передумовами готовності до оволодіння письмом, а порушення у їх формуванні може послужити причиною виникнення труднощів в оволодінні читанням та письмом. Вказано, що у зв'язку із загальним недорозвиненням аналітико- синтетичної діяльності у дітей із розумовою відсталістю утруднено формування всіх мовних узагальнень, уповільнено ніж нормальні діти, вони засвоюють закономірності мови.

Ключові слова: розумова відсталість, фонетико-фонематична структура, лексико-граматичні порушення.