index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №7 (2016)

Aksamit Diana - Psychosocial functioning of the family, raising a child with disability, in the light of research and some selected analysis
Aksamit Diana - Psychosocial functioning of the family, raising a child with disability, in the light of research and some selected analysis
Відомості про автора: Діана Аксаміт, доктор філософії Академії спеціальної педагогіки им. Марії Гжегожевської. Психологічне функціонування сім’ї, виховання дитини з недорозвитком у світлі дослідження і вибіркового аналізу. У світі постійних соціальних змін сім’я також переживає зміни. О...
Антибура Ю.О. - Нормативно-правове забезпечення організації індивідуального навчання дітей із комплексними порушеннями розвитку
Антибура Ю.О. - Нормативно-правове забезпечення організації індивідуального навчання дітей із комплексними порушеннями розвитку
Відомості про автора: Юлія Олександрівна Антибура, аспірантка кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Україна. Розглянуто основні методичні підходи до організації індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами, а с...
Бєлова О.Б. - Вивчення поведінкової агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку
Бєлова О.Б. - Вивчення поведінкової агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку
Відомості про автора: Бєлова Олена, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. В статті представлені результати дослідження агресії у молодш...
Боряк О.В. - Специфіка когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності при розумовій відсталості
Боряк О.В. - Специфіка когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності при розумовій відсталості
Відомості про автора: Боряк Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренко. м.Суми, Україна. В статті розглянута одна з актуальних проблем логопедії – прояви взаємодії інтелекту та мовних  здібностей в мовленнєв...
Бугера Ю.Ю. - Характеристика основних показників та критеріїв вивчення уваги у розумово відсталих молодших школярів
Бугера Ю.Ю. - Характеристика основних показників та критеріїв вивчення уваги у розумово відсталих молодших школярів
Відомості про автора: Бугера Юлія Юріївна, асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам?янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам?янець-Подільський, Україна.  У статті проаналізовано показники та критерії розвитку властивостей уваги ...
Вержиховська О.М. - Особливості вивчення рівня сформованості моральних якостей у молодших розумово відсталих школярів
Вержиховська О.М. - Особливості вивчення рівня сформованості моральних якостей у молодших розумово відсталих школярів
Відомості про автора: Олена Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. У статті описано моральний розвиток людини, який визначається моральною вихованістю – особливою фо...
Вихляєв Ю.М. - Підвищення рухової активності осіб з обмеженими сенсорними можливостями
Вихляєв Ю.М. - Підвищення рухової активності осіб з обмеженими сенсорними можливостями
Відомості про автора: Вихляєв Юрій, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання Національного технічного університету України «КПІ». Київ, Україна. У статті розглянуте актуальне питання підвищення недостатньої рухової активності осіб з обмеженими сенсорними можливостя...
Гаврилова Н.С. - Класифікація порушень артикуляційної моторики
Гаврилова Н.С. - Класифікація порушень артикуляційної моторики
Відомості про автора: Гаврилова Наталія Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Актуальною проблемою л...
Галецька Ю.В. - До питання використання міжпредметних зв’язків на уроках географії у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі для розумово відсталих дітей
Галецька Ю.В. - До питання використання міжпредметних зв’язків на уроках географії у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі для розумово відсталих дітей
Відомості про автора: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті описано особливості використання міжпредме...
Галущенко В.І. - Застосування інноваційних логопедичних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення
Галущенко В.І. - Застосування інноваційних логопедичних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення
Відомості автора: Галущенко Вікторія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; практикуючий дефектолог-логопед СДНЗ №193, Одеса, Україна. Н...
Гаяш О.В. - Наукова концепція Л.С. Виготського про зв'язок навчання і розвитку та її втілення у корекційній психопедагогіці сьогодення
Гаяш О.В. - Наукова концепція Л.С. Виготського про зв'язок навчання і розвитку та її втілення у корекційній психопедагогіці сьогодення
Відомості про автора: Гаяш Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, методист кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Ужгород, Україна. Аналіз літературних джерел дозволяє показати актуальність концепції про співвідн...
Глущенко І.І. - Методика формування лексико-семантичних явищ у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (ЗПР)
Глущенко І.І. - Методика формування лексико-семантичних явищ у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (ЗПР)
Відомості про автора: Глущенко І.І. кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна. У статті розглядаються етапи корекційної роботи спрямовані на формування та удосконалення лексико-семантичних явищ у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. В...
Гончаренко Г.М. - Особливості прояву когнітивного компоненту пізнавальної активності розумово відсталих учнів на уроках фізики
Гончаренко Г.М. - Особливості прояву когнітивного компоненту пізнавальної активності розумово відсталих учнів на уроках фізики
Відомості про автора: Гончаренко Ганна Миколаївна, аспірантка кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет” м. Слов'янськ, Україна. Входження України до Європейського Союзу потребує кардина...
Гриненко О.М. - Роботи над збагаченням словникового запасу учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення в процесі вивчення розділу «Будова слова» на уроках української мови
Гриненко О.М. - Роботи над збагаченням словникового запасу учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення в процесі вивчення розділу «Будова слова» на уроках української мови
Відомості про автора: Олена Гриненко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна. У статті розкриваються особливості роботи спрямованої...
D?u?niewska Agnieszka, Kucharczyk Izabella, Al-Khamisy Danuta - Социально-образовательный аспект функционирования ребенка с СДВГ с точки зрения потребности многогранной систематической поддержки
D?u?niewska Agnieszka, Kucharczyk Izabella, Al-Khamisy Danuta - Социально-образовательный аспект функционирования ребенка с СДВГ с точки зрения потребности многогранной систематической поддержки
Відомості про автора: Агнешка Длужневська, кандидат педагогічних наук Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевскої у Варшаві, Польша. Ізабелла Кухарчик, кандидат педагогічних наук Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевскої у Варшаві, Польша. Данута Аль-Хамісі, кандидат педаго...
Дмитрієва І.В. - Командна взаємодія фахівців у процесі індивідуального супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання
Дмитрієва І.В. - Командна взаємодія фахівців у процесі індивідуального супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання
Відомості про автора: Дмитрієва Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ Донецької області, Україна. У с...
Дмітрієва О.І. - Дослідження проблеми формування правосвідомості особистості у спеціальній психолого-педагогічній літературі
Дмітрієва О.І. - Дослідження проблеми формування правосвідомості особистості у спеціальній психолого-педагогічній літературі
Відомості про автора: Оксана Дмітрієва, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті автор висвітлює результати дослідження проблеми...
Докучина Т.О. - Особливості діяльності психологічної служби в умовах інклюзивного закладу
Докучина Т.О. - Особливості діяльності психологічної служби в умовах інклюзивного закладу
Відомості про автора: Тетяна Докучина, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. Стаття присвячена проблемі інклюзивного навчання учнів з порушеннями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнь...
Дудорова Л.Ю. - Обґрунтування засобів активного туризму оздоровчої спрямованості для студентів з обмеженими можливостями здоров’я
Дудорова Л.Ю. - Обґрунтування засобів активного туризму оздоровчої спрямованості для студентів з обмеженими можливостями здоров’я
Відомості про автора: Дудорова Людмила, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я Київського національного університету технологій та дизайну, Київ, Україна. Існує проблема фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я впродов...
Дячок С.Ю. - Соціальна компетенція як складова формування особистості дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Дячок С.Ю. - Соціальна компетенція як складова формування особистості дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Відомості про автора: Дячок Світлана, аспірант кафедри логопедії і спеціальних методик Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський, Україна. У статті розглянуте актуальне питання соціальної компетентності як складової формування особистості...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Марек Палюх - доктор габілітований гуманітарних наук, Жешувський університет м. Жешув, Польща.
 • М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • В.М. Лабунець доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія:

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • А.Г. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 3 від 31 березня 2016 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – T.1. - 452 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – T.2. - 486 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання корекційної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2016