index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Антибура Ю.О. - Нормативно-правове забезпечення організації індивідуального навчання дітей із комплексними порушеннями розвитку

24.11.2016

Відомості про автора: Юлія Олександрівна Антибура, аспірантка кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Україна.

Розглянуто основні методичні підходи до організації індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами, а саме із комплексними порушеннями розвитку. Проаналізовано проблеми законодавчого забезпечення організації індивідуального навчання із комплексними порушеннями розвитку зокрема порушеннями слуху і затримкою психічного розвитку. Порушено питання організаційно- педагогічних умов індивідуального навчання, індивідуального навчального плану для учня на основі даних психолого-педагогічної діагностики, специфіки опанування учнів з освітніми особливими потребами знаннями і навичками, визначення характеру і причин труднощів навчальної діяльності, їх запобігання не знайшли в спеціальній літературі достатньої науково-дидактичної і методичної реалізації. Виявлено значні прогалини в організації індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами: роз’єднаність зусиль всіх його учасників; неоднозначне розуміння шляхів і засобів подолання  труднощів учнів у навчанні; надання їм необхідної корекційно- реабілітаційних допомоги. Комплексна система педагогічних, психологічних, корекційно-реабілітаційних заходів спроможна найбільш повно попередити виникнення вторинних порушень у дітей із комплексними порушеннями розвитку. Тому визначається потреба у спеціальній розробці організаційно-педагогічних умов індивідуального навчання, що включає три нерозривно пов’язані складові: організаційний, дидактичний і комплексно-реабілітаційний, яке б повною мірою забезпечило якісне навчання і оптимальну підготовку до інтеграції дітей із комплексними порушеннями в соціум. Нагальною проблемою є створення команди фахівців та підготовка їх до роботи з дитиною, підготовки вчителя до роботи з дітьми, які мають комплексні порушення, оцінювання динаміки розвитку учня з урахуванням попередніх етапів його розвитку, залучення батьків до навчально- виховного процесу. Визначення основних принципів корекційної роботи дітей із комплексними порушеннями розвитку. Зазначено про існуючі вагомі напрацювання в цьому напрямку, що в цілому забезпечує успішну педагогічну діяльність Для кожної дитини необхідно створити спеціальні умови навчання, враховуючи її індивідуальні особливості, структуру дефекту, рівень інтелектуального розвитку та інші чинники.

Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, особа з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами, діти із складними (комплексними) порушеннями розвитку, індивідуальна форма навчання.