index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Боряк О.В. - Специфіка когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності при розумовій відсталості

24.11.2016

Відомості про автора: Боряк Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренко. м.Суми, Україна.

В статті розглянута одна з актуальних проблем логопедії – прояви взаємодії інтелекту та мовних  здібностей в мовленнєвому розвитку дітей. Як відомо, взаємодія інтелектуального та мовного компонентів в структурі порушень мовленнєвого розвитку залишається складною та недостатньо вивченою проблемою. Ця проблема безпосередньо пов’язана з питаннями взаємодії когнітивних та мовних процесів в мовленнєвому онтогенезі, взаємодії мовленнєвого та психічного розвитку в цілому, впливу інтелекту на процес мовленнєвого розвитку дитини, а саме на формування мовних здібностей та мовної компетенції. Мета статті – дослідити та визначити специфіку проявів взаємодії інтелекту та мовних здібностей в мовленнєвому розвитку дітей, обґрунтувати специфіку особливостей прояву взаємодії мислення та мовлення у дітей з розумовою відсталістю. Автором висвітлено специфіку особливостей проявів взаємодії мислення та мовлення у дітей з дизонтогенезом розвитку – розумовою відсталістю. Було встановлено, що на початкових етапах розвитку дитини має місце автономність мовленнєвого та інтелектуального розвитку. Далі одним з регуляторів темпу та послідовності мовленнєвого розвитку є формування пізнавальних процесів. На думку науковців, семантика є первинним, провідним аспектом подальшого оволодіння мовленням, як при нормальному, так і при порушеному пізнавальному розвитку. Оволодіння закономірностями мови вимагає достатньо високого рівня сформованості процесів аналізу, синтезу, узагальнення, диференціації, що при розумовій відсталості набуває ознаки порушеного, недостатнього рівня розвитку. Другим аспектом проблеми взаємодії в розвитку інтелекту та мовленнєвої діяльності є вплив порушень мовлення на формування пізнавальної діяльності, особливо мислення, іншими словами – вплив мовленнєвого порушення на формування інтелектуальної сфери.

Ключові слова: когнітивний підхід, когнітивні структури, мислення, мовлення, інтелект, мовні здібності, мовленнєві навички, дизонтогенез, розумові відсталість, мовленнєва діяльність, порушення мовлення.

Статистика кількість переглядів1742 кількість завантажень911