index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Докучина Т.О. - Особливості діяльності психологічної служби в умовах інклюзивного закладу

24.11.2016

Відомості про автора: Тетяна Докучина, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна.

Стаття присвячена проблемі інклюзивного навчання учнів з порушеннями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Визначено, що інклюзивне навчання є інновацією сучасної системи освіти, яка забезпечує рівний доступ до навчання дітей з типовим та порушеним психофізичним розвитком. Здійснено теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми дослідження. Виділено актуальні питання, яким присвячені сучасні дослідження щодо ефективного впровадження інклюзивного навчання. Проаналізовано нормативно-правові документи, що регулюють інклюзивне навчання в Україні. Визначено, що важливою умовою ефективності інклюзивного навчання є забезпечення психологічного супроводу. Встановлено, що психологічний супровід інклюзивного навчання повинен відбуватись за участі всіх спеціалістів, які працюють з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітньому закладі, оскільки питання його забезпечення тим чи іншим чином знаходиться у їх компетенції. Зазначено, що передусім психологічний супровід інклюзивного навчання забезпечує психологічна служба навчального закладу, до складу якої входять соціальний педагог та психологи закладу. Визначено необхідним забезпечення психологічного супроводу інклюзивного навчання спеціальним психологом, посадові обов’язки якого безпосередньо містять роботу з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. На основі аналізу нормативно-правових документів, що регулюють діяльність психологічної служби в умовах інклюзивного закладу, виділені основні завдання та функціональні обов’язки команди психологічного супроводу. Визначено напрямки діяльності спеціалістів психологічної служби щодо забезпечення психологічного супроводу інклюзивного навчання. Визначено, що ефективність психологічного супроводу інклюзивного навчання залежить від злагодженої спільної взаємодії всіх членів команди, що забезпечується належним виконанням чітко визначених функціональних обов’язків, які знаходяться у їхній компетенції. Перспективними напрямками дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо ефективного здійснення психологічного супроводу інклюзивного навчання психологічною службою навчального закладу.

Ключові слова: інклюзивне навчання, психологічний супровід, психологічна служба, спеціальний психолог, соціальний педагог, діти з порушеннями психофізичного розвитку.

Статистика кількість переглядів1079 кількість завантажень412