index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дудорова Л.Ю. - Обґрунтування засобів активного туризму оздоровчої спрямованості для студентів з обмеженими можливостями здоров’я

24.11.2016

Відомості про автора: Дудорова Людмила, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я Київського національного університету технологій та дизайну, Київ, Україна.

Існує проблема фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я впродовж їх навчання у вищих закладах освіти. Її недостатня вивченість зумовила проведення дослідження в напрямку вдосконалення системи фізичного виховання та спорту. Незважаючи на невідворотні тенденції до збільшення кількості вільного часу, студенти з обмеженими можливостями здоров’я використовують його неефективно, із малою користю для власного здоров’я. Тому дослідження змістовного наповнення дозвілля відкриває значні можливості для оновлення, збагачення й актуалізації рекреаційної діяльності відповідно до реального запиту різних соціально- демографічних груп. Для вивчення доцільності впровадження засобів активного туризму в рекреаційну діяльність студентів з обмеженими можливостями здоров’я нами розглянуто мотиваційно-ціннісні орієнтації студентської молоді до рекреаційно-оздоровчої діяльності, показники фізичного розвитку, функціонального стану серцево-судинної та дихальної системи, фізичної підготовленості, рівнів фізичної працездатності студентської молоді. У експерименті взяли участь студенти з нозологіями: зору, слуху, опорно-рухового апарату, наслідками дитячого церебрального паралічу, з соматичними хворобами, хворі на цукровий диабет. На основі проведених досліджень теоретично сформульовано технологію впровадження засобів активного туризму в рекреаційну діяльність студентів з обмеженими можливостями здоров’я, спрямовану на формування мотивації до систематичних занять та підвищення обсягу рухової активності.

Ключові слова: технологія, активний туризм, студенти з обмеженнями, корекція.

Статистика кількість переглядів616 кількість завантажень325