index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Федоренко М.І., Руденко С.В. - Особливості правового виховання старшокласників з порушеннями зору

25.11.2016

Відомості про автора: Мирослав Федоренко, кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ, Україна.

Софія Руденко, аспірант, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ, Україна.

У статті розкрита актуальність вивчення стану та особливостей формування правової компетентності учнів старших класів, котрі мають глибокі порушення зору. Проаналізована загальна та спеціальна література, присвячена питанням правового виховання. Встановлена недостатня вивченість зазначеної проблеми. Подані завдання та зміст правового виховання дітей з порушеннями зору. Представлена структура правової компетентності учнів старших класів та визначені відповідні компетенції (інтелектуальні, емоційні, поведінкові). Представлена методика проведення експерименту. Розроблені критерії та показники, що дають змогу розподілити учнів старших класів за рівнями (високий, середній та низький) сформованості правової компетентності. Описані рівні сформованості правової компетентності старшокласників з нормальним та порушеним зором. Вивчено стан правового виховання в спеціальних школах для дітей з порушеннями зору та подана його характеристика. Виявлена певна специфіка в формуванні правових компетенцій в учнів з порушеннями зору. Розроблено методику правового виховання, що має бути ефективною в розв’язанні зазначеної проблеми. Представлені принципи, на яких має будуватися зазначена методика: принцип гуманізації; умовно-концентричний принцип; принцип інтеграції навчальних предметів; принцип громадянськості; принцип індивідуального та диференційованого підходів до виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Розроблені наступні шляхи правового виховання старшокласників з порушеннями зору: посилення роботи з батьками у напряму правового виховання; посилення міжпредметних зв’язків у правовому вихованні; організація для незрячих учнів старших класів наукових гуртків правової спрямованості; проведення екскурсій з компонентом правового виховання; створення доступних джерел інформації для учнів з порушеннями зору; проведення тематичних дидактичних та інтерактивних ігор з метою формування правових компетентностей учнів; робота з вчителями та вихователями по підвищенню їх рівня правових компетентностей.

Ключові слова: правове виховання, компетентність, компетенції, особливості, старшокласники, порушення зору.