index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Галецька Ю.В. - До питання використання міжпредметних зв’язків на уроках географії у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі для розумово відсталих дітей

24.11.2016

Відомості про автора: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна.

У статті описано особливості використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання географії у спеціальній школі, як основи для отримання та удосконалення нових знань, вмінь та навичок; проаналізовано загальну та спеціальну педагогічну літературу з цієї проблеми. Визначено, що використання на уроках географії зв'язків з історією, природознавством, розвитком мовлення, математикою, малюванням, ручною працею та іншими навчальними предметами сприятиме зміцненню у свідомості учнів розуміння про єдність цих наук, формуванню національної самосвідомості, світоглядних поглядів розумово відсталих школярів, у них накопичиться певний обсяг географічних знань, уявлень та понять для пізнання природи. Описано основні види зв'язків за спільністю: наукові факти, що стосуються одного і того ж об'єкту вивчення; поняття, теорії, закони; способи діяльності, що реалізуються у вміннях та навичках; використання наукових методів; форми навчання, які використовуються; загально-педагогічні та навчально-виховні проблеми. Розглянуто як зазначені види зв'язків можуть реалізуватися у процесі вивчення географії. Поряд з виділенням різних видів зв'язків за спільністю, їх розрізняють і за часовою ознакою: попередні, супутні (синхронні) та перспективні ( наступні). Встановлено, що форми використання опорних знань залежать від: змісту (обсяг, глибина, складність), якості їх засвоєння учнями, наявності підручників, кількості часу.

Ключові слова: урок географії, міжпредметні зв’язки, географічні знання та уявлення, форма навчання.

Статистика кількість переглядів836 кількість завантажень206
Ще статті цього автора