index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Глущенко І.І. - Методика формування лексико-семантичних явищ у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (ЗПР)

24.11.2016

Відомості про автора: Глущенко І.І. кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна.

У статті розглядаються етапи корекційної роботи спрямовані на формування та удосконалення лексико-семантичних явищ у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Відсутність системи лексичних вправ, відірваність від завдань, запропонованих підручником для класів інтенсивної педагогічної корекції (ІПК), ускладнює організацію логопедичної роботи в цьому напрямку. Саме тому ми поставили своїм завданням дати конкретні рекомендації щодо роботи над засвоєнням лексико-семантичних явищ на логопедичних заняттях. Для реалізації цих напрямків використовувалися різноманітні, відомі в практиці логопедії, завдання. Запропоновані корекційні вправи, які виконувались протягом усіх етапів навчання, сприяють розумінню семантичного змісту понять, збагаченню словникового запасу школярів, розвиткові операції порівняння, які забезпечують формування лексичних узагальнень більш високого рівня. Підбираючи мовленнєвий матеріал, ми спиралися на зміст підручників для 1 класу ІПК, що має великі можливості у розв'язанні визначених корекційних завдань.

Ключові слова: молодший шкільний вік, корекційна робота, синонімія, антонімія, переносне значення слова, лексико-сематичні явища, затримка психічного розвитку.