index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Хохліна О.П. - До проблеми суті категорії відображення у психології

25.11.2016

Відомості про автора: Хохліна Олена, доктор психологічних наук, професор Національної академії внутрішніх справ.

У статті представлено результати теоретичного дослідження проблеми суті категорії відображення у психології. Категоріальний апарат психології є складовою її методології – інструментарію дослідника та практика, який визначає вихідні теоретичні основи, шляхи і методи побудови знань і процесу досягнення результату праці. У системі категорій психології особливе місце відводиться категорії відображення. Завдяки категорії відображення розкривається набільш загальна та найбільш суттєва характеристика психіки: психічні явища розглядаються як різноманітні форми та рівні суб’єктивного відображення об’єктивної дійсності. Звернення до суті цієї категорії дозволяє структурувати наявні знання щодо психічних явищ, певною мірою абстрагуючись від їх конкретного змісту, а тим самим – систематизувати та піднімати на більш високий рівень узагальнення. Розуміння суті психічного відображення має значення для розробки теоретичних засад як наукового вивчення кожного психічного явища, так і визначення адекватних шляхів психолого-педагогічного впливу щодо його зміни у суб’єкта – розвитку, формування, корекції. Психічне відображення пов´язується щонайперше з когнітивною сферою, але відмічається, що всі психічні явища – суть відображення об’єктивної дійсності. Тобто, у контексті відображення розглядаються не лише пізнавальні психічні процеси, а й емоційно-вольова сфера, психічні стани та властивості. У статті психічне відображення розглядається на різних рівнях: сенсорно-перцептивному, уявлення, мисленнєво-мовленнєвому та свідомості. Ці рівні розрізняються за формою відображення, його "глибиною" та "обсягом", за умовами, необхідними для його формування і розвитку, а також за особливостями прояву його регулюючої функції.

Ключові слова: методологія психології, категоріальний апарат психології, категорія психічного відображення, рівні та форми психічного відображення, свідомість.

Статистика кількість переглядів3955 кількість завантажень1406