index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Яковлева С.Д. - Діагностика стану когнітивних процесів в дітей з затримкою психічного розвитку та дітей з дитячим церебральним паралічем

25.11.2016

Відомості про автора: Професор Світлана Дмитрівна Яковлева, Херсонського державного університету.

Представлено теоретичне та практичне обґрунтування необхідності дослідження стану когнітивних процесів в дітей з затримкою психічного розвитку та з дитячим церебральним паралічем, враховуючи наявність в останніх ЗПР. Необхідність ранньої діагностики обумовлена можливістю надання конкретної корекційно-розвивальної допомоги дітям з метою їх подальшого навчання та покращення стану соматичного здоров’я.

Ключові слова: стан когнітивних процесів, діти з дитячим церебральним паралічем, діти з затримкою психічного розвитку, рання діагностика, корекційно-розвивальне навчання.