index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Єфименко М.М. - Корекція кистьових функцій у дітей з порушеннями психофізичного розвитку

24.11.2016

Відомості про автора: Микола Єфименко, доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

У статті на основі аналізу робіт відомих фахівців зроблено спробу розкрити багатогранне значення кисті і кистьових функцій у розвитку структур головного мозку дитини раннього і дошкільного віку, а також їхнього впливу на загальний психофізичний розвиток дітей. Описано основні функції кисті, традиційний перелік яких був доповнений новими авторськими варіантами, виходячи з функціональних проявів кисті в процесі рухово- ігрової, а особливо предметно-маніпулятивної, діяльності дошкільників на заняттях із фізичної культури. На жаль, у дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку, особливо тих, що мають проблеми з моторикою, досить часто фіксується недорозвинення або викривлення провідних функцій кисті (захоплювання та опори). У публікації розглянуто основні порушення цих кистьових функцій у дітей з особливостями психофізичного розвитку. Головну увагу приділено дітям із церебральним (черепно-мозковим) та цервікальним (шийним) типами рухових порушень, як найбільш показовим і розповсюдженим. Відштовхуючись від специфіки зазначених порушень, було окреслено перспективні шляхи їх корекції засобами фізичного виховання. Особливу увагу приділено використанню так званих “ступалок” (авторського методу роботи зі “ступалками”) — спеціального обладнання для кистьових маніпуляцій. Було доведено, що застосування означеного методу в поєднанні з традиційними підходами в руховій реабілітації дітей значно покращує функціональні можливості кисті, що може стати передумовою для стимулювання дозрівання коркових нейронних структур головного мозку та покращення перспектив загального психофізичного розвитку дитини. Відтак суттєво зростає роль ручної предметно-маніпулятивної діяльності не лише на заняттях із фізичної культури, але й в інших видах діяльності дитини з особливостями психофізичного розвитку. Перспективними у цьому напрямі слід вважати дослідження можливостей використання різних конструкцій “ступалок” для покращення відповідних кистьових функцій у дітей зазначеної категорії.

Ключові слова: корекція, кистьові функції, дошкільники, рухові порушення, фізичне виховання.