index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ляшко В.В. - Індивідуальний стиль діяльності в контексті компенсаторних можливостей розумово відсталих дітей

25.11.2016

Відомості про автора: Ляшко В.В., кандидат психологічних наук, доцент Херсонського державного університету м. Херсон, Україна. 

В статті висвітлюється проблема індивідуального стилю трудової діяльності розумово відсталих учнів який розглядається в контексті вивчення його компенсаторних, адаптивних та корекційних механізмів з метою забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Компенсаторне значення індивідуального стилю полягає у врівноваженні типологічних проявів особистості і її діяльності. Та особливо гостро ця проблема постає у дефектології і спеціальній педагогіці, оскільки її дослідження і розробка, при правильному педагогічному впливі, дають змогу дітям з особливими потребами прилаштуватися не тільки до своїх типологічних особливостей, а й частково нівелювати прояви дефекту, що забезпечує їм досить вдалу соціальну адаптацію. Отримані шляхом емпіричного вивчення та представлені дані дають можливість припустити, що однією з причин недостатньої ефективності трудової діяльності розумово відсталих учнів є недостатньо сформований в них індивідуальний стиль діяльності. Виявлення переважно виразного зв’язку між рівнем сформованості індивідуального стилю діяльності (у розумово відсталих учнів переважають достатній та середній рівні його сформованості) та показниками ефективності діяльності дали змогу стверджувати, що сенс індивідуального стилю діяльності розкривається в контексті проблеми забезпечення ефективності діяльності і, відповідно, компенсаторних можливостей розумово відсталих школярів. Формування індивідуального стилю діяльності у розумово відсталої дитини здійснюється на основі використання механізмів компенсації та корекції й передбачає становлення скоригованого відповідно до вимог діяльності та її виконання індивідуального стилю в оптимальних межах; є важливим напрямком підвищення ефективності трудового навчання, корекційно-розвивального впливу та підготовки до самостійної життєдіяльності; здійснюється за тією ж стратегією, що й корекційно-розвивальна робота з опорою на становлення усвідомлених, регульованих психічних функцій та способів дій, з урахуванням даних його вивчення у дітей у зв’язку з ефективністю виконання трудових завдань.

Ключові слова: розумово відсталі діти, індивідуальний стиль діяльності, компенсаторні можливості, ефективність виконання трудового завдання.