index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Манько О.Г. - Розвиток учнів з психофізичними порушеннями на уроках образотворчого мистецтва

25.11.2016

Відомості про автора: О.Манько, старший викладач кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Донецької обл., Україна.

Стаття присвячена проблемі розвитку учнів з психофізичними порушеннями на уроках образотворчого мистецтва. Визначено шляхи підвищення ефективності навчання, виховання і розвитку учнів засобами образотворчої діяльності. Виявлено потенційні можливості щодо формування у них образотворчих навичок на уроках малювання з натури, тематичного малювання, декоративного малювання. Зазначено, що образотворче мистецтво, як навчальний предмет, суттєво впливає на розвиток розумових здібностей, моральне, естетичне, трудове та фізичне виховання школярів. Виявлено, що недостатній рівень сформованості образотворчих умінь і навичок, а також недостатній рівень розвитку пізнавальних процесів, позначається й на результатах їх навчальної діяльності та утруднює весь процес навчання предмету. Розкрито практичний характер занять з образотворчого мистецтва, якій відтворює дуже сприятливі умови для мобілізації позитивних можливостей дітей з порушеннями інтелекту. Зроблено акцент на розвиваючу спрямованість уроків образотворчого мистецтва і насамперед предметно-практичної діяльності самих учнів. Доведено, що така діяльність стає одним з головних факторів розвитку психіки розумово відсталого школяра, поза цією діяльністю не може формуватися ні пізнавальна діяльність, ні особистість дитини. Зазначено, що досвід існуючої практики навчання учнів з порушеннями психофізичного розвитку показує, що незалежно від сучасних змін, залишається традиційний підхід до занять малюванням, сутність якого проявляється в тому, що вони спрямовані передусім на кінцевий результат, основою якого є реалістичне зображення. Доведено, що особлива роль в підвищенні ефективності уроків образотворчого мистецтва відводиться раціональним методам і засобам навчання, які враховують специфіку психофізичного розвитку розумово відсталих школярів.

Ключові слова: образотворче мистецтво, учні з психофізичними порушеннями, образотворча діяльність, уроки декоративного малювання, уроки тематичного малювання, малювання з натури, бесіди про мистецтво, система корекційно-виховної роботи.