index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Marcinkowska B., Konieczna I., Smoli?ska K. - Model of communication competences children with Asperger’s syndrome

25.11.2016

Відомості про авторів: Барбара Марцинковська, професор Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської.

Ілона Конечна, доктор філософії Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської.

Катажина Смолінська доктор філософії Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської.

Цей матеріал демонструє спробу створити модель комунікативних компетенцій дітей з синдромом Аспергера. Основні цілі тут стосуються інформації, що поведінка кожної людини – це по суті склад інформації, тому вона являє собою комунікативну компетентність (комунікативну поведінку). Основою для конструювання цієї моделі були літературні огляди у полі соціальної комунікації і психосоціального функціонування людей з синдромом Аспергера, а також аналіз моделей комунікативних компетентностей людей з розумовою відсталістю Б. Марцинковської (2013). Пропонована модель є багаторівневою, вертикальна конструкція містить чотири рівні: визначення, діагностика, підтримка, оцінка. Згідно з теоретичними напрацюваннями, ці рівні отримали термінологічні назви-визначення: (1) соціальне функціонування, (2) пізнавальне функціонування, (3) порушення соціального функціонування, (4) синдром Аспергера, (5) комунікативні компетенції. У цій моделі комунікативні компетенції були описані як сховище знань, можливостей і мотивацій, що дозволяє достатню комунікацію на різних рівнях і у різному соціальному контексті. Продемонстрована тут підтримуюча модель комунікативних компетенцій спрямована на впізнавання потреб, можливостей і обмежень дітей з синдромом Аспергера, і підтримку розвитку їхніх комунікативних компетенцій.

Ключові слова: синдром Аспергера, соціальне функціонування, пізнавальне функціонування, порушення соціального функціонування, комунікативні компетенції.